Styremøte i september 2016

Styremøte, 08.09.2016

 

Når og hvor

Dato
08.09.2016 
Klokkeslett
09:00-17:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
  

Innkalling og saksliste 8 september 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Innkalling og saksliste 8 september 2016.pdfInnkalling og saksliste 8 september 2016.pdfpdf132069
Styresak 062-2016 Protokoll fra styremøte 15 juni 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 062-2016 Protokoll fra styremøte 15 juni 2016.pdfStyresak 062-2016 Protokoll fra styremøte 15 juni 2016.pdfpdf183517
Styresak 063-2016 Presentasjon - Plan for avklaring akuttfunksjoner Sykehuset i Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 063-2016 Presentasjon - Plan for avklaring akuttfunksjoner Sykehuset i Flekkefjord.pdfStyresak 063-2016 Presentasjon - Plan for avklaring akuttfunksjoner Sykehuset i Flekkefjord.pdfpdf370707
Styresak 064-2016 Presentasjon - Budsjett 2017 Arendal.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 Presentasjon - Budsjett 2017 Arendal.pdfStyresak 064-2016 Presentasjon - Budsjett 2017 Arendal.pdfpdf3537436
Styresak 064-2016 - Presentasjon - Somatikken Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 - Presentasjon - Somatikken Flekkefjord.pdfStyresak 064-2016 - Presentasjon - Somatikken Flekkefjord.pdfpdf1364086
Styresak 064-2016 Presentasjon - HR Virksomhetsrapport 2016 juli.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 Presentasjon - HR Virksomhetsrapport 2016 juli.pdfStyresak 064-2016 Presentasjon - HR Virksomhetsrapport 2016 juli.pdfpdf372898
Styresak 064-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 august aktivitet og økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 august aktivitet og økonomi.pdfStyresak 064-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 august aktivitet og økonomi.pdfpdf485137
Styresak 064-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 august presentasjon kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 august presentasjon kvalitet.pdfStyresak 064-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 august presentasjon kvalitet.pdfpdf5205622
Styresak 064-2016 Presentasjon - Økonomiske utfordringer somatikk SSK.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 Presentasjon - Økonomiske utfordringer somatikk SSK.pdfStyresak 064-2016 Presentasjon - Økonomiske utfordringer somatikk SSK.pdfpdf249519
Styresak 064-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport for juni og juli 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport for juni og juli 2016.pdfStyresak 064-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport for juni og juli 2016.pdfpdf74899
Styresak 064-2016 Vedlegg Virksomhetsrapport SSHF 2016 juli.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 Vedlegg Virksomhetsrapport SSHF 2016 juli.pdfStyresak 064-2016 Vedlegg Virksomhetsrapport SSHF 2016 juli.pdfpdf3634868
Styresak 064-2016 Vedlegg Virksomhetsrapport SSHF 2016 juni.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 064-2016 Vedlegg Virksomhetsrapport SSHF 2016 juni.pdfStyresak 064-2016 Vedlegg Virksomhetsrapport SSHF 2016 juni.pdfpdf3632443
Styresak 065-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 065-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2016.pdfStyresak 065-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2016.pdfpdf43136
Styresak 065-2016 Vedlegg - Risikomatrise 2 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 065-2016 Vedlegg - Risikomatrise 2 tertial 2016.pdfStyresak 065-2016 Vedlegg - Risikomatrise 2 tertial 2016.pdfpdf21986
Styresak 065-2016 Vedlegg - Tiltaksliste risikomoment 2 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 065-2016 Vedlegg - Tiltaksliste risikomoment 2 tertial 2016.pdfStyresak 065-2016 Vedlegg - Tiltaksliste risikomoment 2 tertial 2016.pdfpdf136288
Styresak 066-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 2 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 066-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 2 tertial 2016.pdfStyresak 066-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 2 tertial 2016.pdfpdf46944
Styresak 066-2016 Vedlegg - Tilsyn rapportering 2 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 066-2016 Vedlegg - Tilsyn rapportering 2 tertial 2016.pdfStyresak 066-2016 Vedlegg - Tilsyn rapportering 2 tertial 2016.pdfpdf118872
Styresak 067-2016 Referat fra Brukerutvalget.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 067-2016 Referat fra Brukerutvalget.pdfStyresak 067-2016 Referat fra Brukerutvalget.pdfpdf50832
Styresak 069-2016 Saksframlegg - styredatoer 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 069-2016 Saksframlegg - styredatoer 2017.pdfStyresak 069-2016 Saksframlegg - styredatoer 2017.pdfpdf91890
Styresak 070-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 070-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfStyresak 070-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfpdf208486
Styresak 071-2016 Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Styresak 071-2016 Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfStyresak 071-2016 Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfpdf150568
Vedlegg - Protokoll HAMU 07 09 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Vedlegg - Protokoll HAMU 07 09 2016.pdfVedlegg - Protokoll HAMU 07 09 2016.pdfpdf114279
Vedlegg 2016-06-15 Svarbrev Ungdomsrådet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-09-08/Vedlegg 2016-06-15 Svarbrev Ungdomsrådet.pdfVedlegg 2016-06-15 Svarbrev Ungdomsrådet.pdfpdf427517

Fant du det du lette etter?