Styremøte i september 2017

Styremøte, 15.09.2017

 

Når og hvor

Dato
15.09.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Auditoriet
 

0 Innkalling og saksliste 15 september 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/0 Innkalling og saksliste 15 september 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 15 september 2017.pdf
063-2017 Sak - KORR Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/063-2017 Sak - KORR Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017.pdf063-2017 Sak - KORR Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017.pdf
063-2017 Sak - Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/063-2017 Sak - Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017.pdf063-2017 Sak - Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017.pdf
063-2017 Sak - Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017 KORR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/063-2017 Sak - Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017 KORR.pdf063-2017 Sak - Protokoller styremøte 21 06 2017 og 15 08 2017 KORR.pdf
063-2017 Vedl - KORR Protokoll fra styremøte SSHF 15.08.2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/063-2017 Vedl - KORR Protokoll fra styremøte SSHF 15.08.2017.pdf063-2017 Vedl - KORR Protokoll fra styremøte SSHF 15.08.2017.pdf
063-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 15.08.2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/063-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 15.08.2017.pdf063-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 15.08.2017.pdf
063-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 21.06.2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/063-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 21.06.2017.pdf063-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 21.06.2017.pdf
063-2017 Vedl - TV-liste SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/063-2017 Vedl - TV-liste SSHF.pdf063-2017 Vedl - TV-liste SSHF.pdf
064-2017 Pres - Informasjon idémottaket styremøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/064-2017 Pres - Informasjon idémottaket styremøte.pdf064-2017 Pres - Informasjon idémottaket styremøte.pdf
065-2017 Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/065-2017 Adm direktør orientering.pdf065-2017 Adm direktør orientering.pdf
065-2017 Pres - Orientering fra adm.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/065-2017 Pres - Orientering fra adm.pdf065-2017 Pres - Orientering fra adm.pdf
066-2017 Pres - Oppfølging av foretaksprotokollen 3 mai 17.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/066-2017 Pres - Oppfølging av foretaksprotokollen 3 mai 17.pdf066-2017 Pres - Oppfølging av foretaksprotokollen 3 mai 17.pdf
066-2017 Sak - Oppfølging av foretaksprotokollen 03 05 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/066-2017 Sak - Oppfølging av foretaksprotokollen 03 05 2017.pdf066-2017 Sak - Oppfølging av foretaksprotokollen 03 05 2017.pdf
067-2017 Sak - Tilleggsdokument Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/067-2017 Sak - Tilleggsdokument Oppdrag og bestilling 2017.pdf067-2017 Sak - Tilleggsdokument Oppdrag og bestilling 2017.pdf
067-2017 Vedl - Tillegg Oppdrag HSØ 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/067-2017 Vedl - Tillegg Oppdrag HSØ 2017.pdf067-2017 Vedl - Tillegg Oppdrag HSØ 2017.pdf
067-2017 Vedl - Tillegg oppdrag og bestilling SSHF - august 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/067-2017 Vedl - Tillegg oppdrag og bestilling SSHF - august 2017.pdf067-2017 Vedl - Tillegg oppdrag og bestilling SSHF - august 2017.pdf
068-2017 Pres - Virksomhetsrapport august 2017 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/068-2017 Pres - Virksomhetsrapport august 2017 kvalitet.pdf068-2017 Pres - Virksomhetsrapport august 2017 kvalitet.pdf
068-2017 Pres -Virksomhetsrapport august 2017 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/068-2017 Pres -Virksomhetsrapport august 2017 økonomi.pdf068-2017 Pres -Virksomhetsrapport august 2017 økonomi.pdf
068-2017 Sak - Virksomhetsrapport juli og august 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/068-2017 Sak - Virksomhetsrapport juli og august 2017.pdf068-2017 Sak - Virksomhetsrapport juli og august 2017.pdf
068-2017 Vedl - Virksomhetsrapport august 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/068-2017 Vedl - Virksomhetsrapport august 2017.pdf068-2017 Vedl - Virksomhetsrapport august 2017.pdf
068-2017 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/068-2017 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2017.pdf068-2017 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2017.pdf
069-2017 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/069-2017 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2017.pdf069-2017 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2017.pdf
069-2017 Vedl -Tilsyn avvik 2 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/069-2017 Vedl -Tilsyn avvik 2 tertial 2017.pdf069-2017 Vedl -Tilsyn avvik 2 tertial 2017.pdf
070-2017 Vedl - Protokoll fra Brukerutvalget 12 09 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/070-2017 Vedl - Protokoll fra Brukerutvalget 12 09 2017.pdf070-2017 Vedl - Protokoll fra Brukerutvalget 12 09 2017.pdf
072-2017 Sak - Møtedatoer 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/072-2017 Sak - Møtedatoer 2018.pdf072-2017 Sak - Møtedatoer 2018.pdf
073-2017 Sak - Årsplan 2017 KORR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/073-2017 Sak - Årsplan 2017 KORR.pdf073-2017 Sak - Årsplan 2017 KORR.pdf
Vedlegg 2017-09-13 HAMUprotokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-09/Vedlegg 2017-09-13 HAMUprotokoll.pdfVedlegg 2017-09-13 HAMUprotokoll.pdf

Fant du det du lette etter?