Styremøte i september 2018

Styremøte, 13.09.2018

 

Når og hvor

Dato
13.09.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

- 2018-09-13 Styreprotokoll SSHF 13 september 2018 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/- 2018-09-13 Styreprotokoll SSHF 13 september 2018 - sign.pdf- 2018-09-13 Styreprotokoll SSHF 13 september 2018 - sign.pdf
-Foreløpig protokoll styremøte SSHF 13 september 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/-Foreløpig protokoll styremøte SSHF 13 september 2018.pdf-Foreløpig protokoll styremøte SSHF 13 september 2018.pdf
0 Innkalling og saksliste 13 september 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/0 Innkalling og saksliste 13 september 2018.pdf0 Innkalling og saksliste 13 september 2018.pdf
051-2018 Sak - Protokoll styremøte 25 06 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/051-2018 Sak - Protokoll styremøte 25 06 2018.pdf051-2018 Sak - Protokoll styremøte 25 06 2018.pdf
051-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/051-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdf051-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdf
052-2018 Pres - Mind the gap.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/052-2018 Pres - Mind the gap.pdf052-2018 Pres - Mind the gap.pdf
053-2018 Sak - Adm direktør orientering - korrigert.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/053-2018 Sak - Adm direktør orientering - korrigert.pdf053-2018 Sak - Adm direktør orientering - korrigert.pdf
054 og 055-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 HR, aktivitet, økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054 og 055-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 HR, aktivitet, økonomi.pdf054 og 055-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 HR, aktivitet, økonomi.pdf
054-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 presentasjon kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 presentasjon kvalitet.pdf054-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 presentasjon kvalitet.pdf
054-2018 Sak - Virksomhetsrapport juli 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054-2018 Sak - Virksomhetsrapport juli 2018.pdf054-2018 Sak - Virksomhetsrapport juli 2018.pdf
054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport august 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport august 2018.pdf054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport august 2018.pdf
054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2018.pdf054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2018.pdf
055-2018 Sak - Resultatprognose 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/055-2018 Sak - Resultatprognose 2018.pdf055-2018 Sak - Resultatprognose 2018.pdf
056-2018 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/056-2018 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2018.pdf056-2018 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2018.pdf
056-2018 Vedl - Risiko 2-2018 Tiltaksliste.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/056-2018 Vedl - Risiko 2-2018 Tiltaksliste.pdf056-2018 Vedl - Risiko 2-2018 Tiltaksliste.pdf
056-2018 Vedl - Risikomatrise SSHF 2 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/056-2018 Vedl - Risikomatrise SSHF 2 tertial 2018.pdf056-2018 Vedl - Risikomatrise SSHF 2 tertial 2018.pdf
057-2018 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/057-2018 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2018.pdf057-2018 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2018.pdf
057-2018 Vedl - Tilsyn - avvik 2 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/057-2018 Vedl - Tilsyn - avvik 2 tertial 2018.pdf057-2018 Vedl - Tilsyn - avvik 2 tertial 2018.pdf
058-2018 Sak - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/058-2018 Sak - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2018.pdf058-2018 Sak - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2018.pdf
058-2018 Vedl1 - Tilleggsdok oppdrag-bestilling august 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/058-2018 Vedl1 - Tilleggsdok oppdrag-bestilling august 2018.pdf058-2018 Vedl1 - Tilleggsdok oppdrag-bestilling august 2018.pdf
058-2018 Vedl2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte HSØ RHF 13.06.2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/058-2018 Vedl2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte HSØ RHF 13.06.2018.pdf058-2018 Vedl2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte HSØ RHF 13.06.2018.pdf
058-2018 Vedl3 - Tillegg Oppdragsdokument 2018 HSØ.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/058-2018 Vedl3 - Tillegg Oppdragsdokument 2018 HSØ.pdf058-2018 Vedl3 - Tillegg Oppdragsdokument 2018 HSØ.pdf
059-2018 Sak - Konsernrevisjonen plan 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/059-2018 Sak - Konsernrevisjonen plan 2019.pdf059-2018 Sak - Konsernrevisjonen plan 2019.pdf
059-2018 Vedl - innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/059-2018 Vedl - innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf059-2018 Vedl - innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf
062-2018 Sak - Møtedatoer 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/062-2018 Sak - Møtedatoer 2019.pdf062-2018 Sak - Møtedatoer 2019.pdf
063-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/063-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf063-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf
Vedelgg - 2018-09-12 Referat dialog_drøftingsmøte Utkast.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/Vedelgg - 2018-09-12 Referat dialog_drøftingsmøte Utkast.pdfVedelgg - 2018-09-12 Referat dialog_drøftingsmøte Utkast.pdf
Vedlegg - 2018-09-03 Referat ungdomsrådet - utkast.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/Vedlegg - 2018-09-03 Referat ungdomsrådet - utkast.pdfVedlegg - 2018-09-03 Referat ungdomsrådet - utkast.pdf
Vedlegg - 2018-09-10 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/Vedlegg - 2018-09-10 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdfVedlegg - 2018-09-10 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf
Vedlegg - 2018-09-12 Foreløpig protokoll HAMU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/Vedlegg - 2018-09-12 Foreløpig protokoll HAMU.pdfVedlegg - 2018-09-12 Foreløpig protokoll HAMU.pdf

Fant du det du lette etter?