HELSENORGE

Styremøte i september 2018

Styremøte, 13.09.2018

 

Når og hvor

Dato
13.09.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

051-2018 Sak - Protokoll styremøte 25 06 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/051-2018 Sak - Protokoll styremøte 25 06 2018.pdf051-2018 Sak - Protokoll styremøte 25 06 2018.pdfpdf91713
051-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/051-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdf051-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdfpdf174443
052-2018 Pres - Mind the gap.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/052-2018 Pres - Mind the gap.pdf052-2018 Pres - Mind the gap.pdfpdf1908085
053-2018 Sak - Adm direktør orientering - korrigert.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/053-2018 Sak - Adm direktør orientering - korrigert.pdf053-2018 Sak - Adm direktør orientering - korrigert.pdfpdf102212
054 og 055-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 HR, aktivitet, økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054 og 055-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 HR, aktivitet, økonomi.pdf054 og 055-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 HR, aktivitet, økonomi.pdfpdf1849933
054-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 presentasjon kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 presentasjon kvalitet.pdf054-2018 Pres - Virksomhetsrapport august 2018 presentasjon kvalitet.pdfpdf5819179
054-2018 Sak - Virksomhetsrapport juli 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054-2018 Sak - Virksomhetsrapport juli 2018.pdf054-2018 Sak - Virksomhetsrapport juli 2018.pdfpdf73493
054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport august 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport august 2018.pdf054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport august 2018.pdfpdf4887903
054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2018.pdf054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2018.pdfpdf4504981
055-2018 Sak - Resultatprognose 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/055-2018 Sak - Resultatprognose 2018.pdf055-2018 Sak - Resultatprognose 2018.pdfpdf169279
056-2018 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/056-2018 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2018.pdf056-2018 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2018.pdfpdf67638
056-2018 Vedl - Risiko 2-2018 Tiltaksliste.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/056-2018 Vedl - Risiko 2-2018 Tiltaksliste.pdf056-2018 Vedl - Risiko 2-2018 Tiltaksliste.pdfpdf104802
056-2018 Vedl - Risikomatrise SSHF 2 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/056-2018 Vedl - Risikomatrise SSHF 2 tertial 2018.pdf056-2018 Vedl - Risikomatrise SSHF 2 tertial 2018.pdfpdf25120
057-2018 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/057-2018 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2018.pdf057-2018 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2018.pdfpdf89688
057-2018 Vedl - Tilsyn - avvik 2 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/057-2018 Vedl - Tilsyn - avvik 2 tertial 2018.pdf057-2018 Vedl - Tilsyn - avvik 2 tertial 2018.pdfpdf60942
058-2018 Sak - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/058-2018 Sak - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2018.pdf058-2018 Sak - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2018.pdfpdf112062
058-2018 Vedl1 - Tilleggsdok oppdrag-bestilling august 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/058-2018 Vedl1 - Tilleggsdok oppdrag-bestilling august 2018.pdf058-2018 Vedl1 - Tilleggsdok oppdrag-bestilling august 2018.pdfpdf160505
058-2018 Vedl2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte HSØ RHF 13.06.2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/058-2018 Vedl2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte HSØ RHF 13.06.2018.pdf058-2018 Vedl2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte HSØ RHF 13.06.2018.pdfpdf290992
058-2018 Vedl3 - Tillegg Oppdragsdokument 2018 HSØ.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/058-2018 Vedl3 - Tillegg Oppdragsdokument 2018 HSØ.pdf058-2018 Vedl3 - Tillegg Oppdragsdokument 2018 HSØ.pdfpdf91554
059-2018 Sak - Konsernrevisjonen plan 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/059-2018 Sak - Konsernrevisjonen plan 2019.pdf059-2018 Sak - Konsernrevisjonen plan 2019.pdfpdf128756
059-2018 Vedl - innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/059-2018 Vedl - innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf059-2018 Vedl - innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfpdf96770
062-2018 Sak - Møtedatoer 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/062-2018 Sak - Møtedatoer 2019.pdf062-2018 Sak - Møtedatoer 2019.pdfpdf79893
063-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-09/063-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf063-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfpdf203549

Fant du det du lette etter?