Teach-back

Drop-in på dette kurset og få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden

Kort om kurset

Teach-back er en konkret, effektiv og enkel metode for å sikre at pasienten har oppfattet og forstår informasjonen som gis, og at fagpersonen har oppfattet pasienten riktig. På lunsjkurset blir det en kort innføring i metoden etterfulgt av praktisk øvelse.

Ingen påmelding. Du kan registrere deg i Læringsportalen, dersom du ønsker å dokumentere at du har tatt kurset.

Gjeldende retningslinjer for smittevern blir opprettholdt gjennom hele kurset.

Kurset er gratis.

Læringsmål

Kunnskapsmål: Får kunnskap om Teach-back metoden.

Holdningsmål: Øke bevisstheten relatert til ansvaret vi har som helsepersonell for å gjøre seg forstått og for å sikre at man forstår. Ta ansvar for å bruke den standardiserte metoden i klinisk kommunikasjon.

Ferdighetsmål: Deltakerne har prøvd ut og kan bruke Teach-back metoden som verktøy.

Fant du det du lette etter?