HELSENORGE

Teach-back

Få innføring og trening i denne enkle kommunikasjonsmetoden

Informasjon

Ønsker din avdeling et kurstilbud i Teach-back: ta kontakt med Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring. Epost: KEPPO@sshf.no
Sjekk også nettsiden teachback.no for mer informasjon om metoden.

Kort om kurset

Teach-back er en konkret, effektiv og enkel metode for å sikre at pasienten har oppfattet og forstår informasjonen som gis, og at fagpersonen har oppfattet pasienten riktig.
På forespørsel kan vi holde kurs som er en kort innføring i metoden etterfulgt av praktisk øvelse.

Læringsmål

Kunnskapsmål: Får kunnskap om Teach-back metoden.

Holdningsmål: Øke bevisstheten relatert til ansvaret vi har som helsepersonell for å gjøre seg forstått og for å sikre at man forstår. Ta ansvar for å bruke den standardiserte metoden i klinisk kommunikasjon.

Ferdighetsmål: Deltakerne har prøvd ut og kan bruke Teach-back metoden som verktøy.

Fant du det du lette etter?