Vurdering og behandling av pasienter med depresjon og selvmordsfare

Kurs, 31.10.2017

 

Målgruppe:
Allmennleger, helsepersonell/behandlere/ psykologer/psykiatriske sykepleiere i kommunal psykisk helse og rustjeneste.
Behandlere i DPS og KPH.

Når og hvor

Dato
31.10.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00 
Sted
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, Egsveien 100. Undervisningssal 1
 
Arrangør
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), og Sørlandet sykehus HF