HELSENORGE

BarnsBeste inviterer til fagdag 1 juni

Velkommen til fagdag 1 juni med fokus på barn som pårørende arbeid for kommune og spesialisthelsetjenesten.

Her vil dere blant annet få lagt fram resultatene fra Sykepleiens undersøkelse om oppfølging av barn som pårørende og Oslo Economics sin evaluering av implementering av pårørendeveilederen.

​I januar sendte Tidsskriftet Sykepleien ut en spørreundersøkelse om barn som pårørende arbeidet deres. På kommentar om funnene i undersøkelsen sier Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité: -Jeg blir oppriktig lei meg når undersøkelsen viser at det fortsatt er svært mange sykehusavdelinger og sykepleiere som ikke har rutiner eller opplæring i å ivareta barn som pårørende.

I undersøkelsen oppgir bare 4 av 10 sykepleiere at deres arbeidsplass har rutiner og retningslinjer for å ivareta barn som er pårørende.

– Jeg mistenker at mange legger listen for høyt og tenker at man minst bør være familieterapeut eller psykolog for å følge opp barn som pårørende. Å snakke med den syke om hvordan sykdom kan påvirke hverdagslivet for hele familien bør være en naturlig del av helsetjenesten. Vi må starte der for å kunne kartlegge familien og barnas behov for oppfølging når mor, far eller søsken er syke, sier Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste.

For å bedre pårørendeomsorgen i Norge ble pårørendeveilederen lansert i 2017. I 2020 ble det utarbeidet en pårørendestrategi og handlingsplan. Nå er evaluering av implementering av pårørendeveilederen ferdig og rapporten lansert. Noen av funnene er:

  •  Pårørendeveilederen oppleves som særlig tydelig i beskrivelsen av hvordan helsepersonell skal forholde seg til barn som pårørende
  • Søsken som pårørende bør beskrives tydeligere, slik at de ikke havner i skyggen av foreldrene
  • Rollen som barneansvarlig kommer ikke godt nok frem i pårørendeveilederen
  • Mangler forslag til hvordan kravene kan gjennomføres i praksis


Konferansen streames på Facebook​. Ingen påmelding er nødvendig.​Program 1 juni
10:30 – 11:00


Velkommen og informasjon fra det nasjonale kompetansenettverket

v/Siri Gjesdahl, leder for BarnsBeste

 

11:00 – 11:30


Status gjennomføring av Pårørendestrategien og resultater fra evaluering av implementering av pårørendeveileder

v/Jaqueline Sæby, Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester,

og

Helsedirektoratet og Ingelin Vevle, Economist, Oslo Economist

 

11:30 – 11:45


Pause

 

11:45 – 12:45


Kunnskapsoppsummering om situasjon og hjelp til barn og partnere av personer med rusproblemer

v/Elin Kufås, sosionom og cand.polit.

 

12:45 – 13:00


Mentimeter – digitale refleksjoner

 

13:00 – 14:00


Lunsj

 

14:00 – 14:30


Barn som pårørende – hvordan følges de opp?

Resultater fra Sykepleiens undersøkelse om barn som pårørende.

v/Anne Hafstad, onkologisk sykepleier og dr. philos, ansvarlig redaktør i Tidsskriftet Sykepleien

 

14:30 – 14:45


Pause

 

14:45 – 15:45


Barn som pårørende med omsorgsoppgaver i familien – En ressurs med rett til blir hørt?

v/Ellen Kallander, forsker på barn og unge. Barne- og Familieetaten, Oslo kommune

 

15:45 – 16:00


Mentimeter – digitale refleksjoner

 

16:00 – 16:15


Avslutning

 ​​