Forskningsenheten

Forskningsenheten organiserer forskningen ved Sørlandet sykehus. Vi legger forholdene til rette for forskere, særlig med tanke på doktorgradsløp, godkjenner forskningsprosjekter og påser at regler for god forskningsetikk følges. Forskningsenheten er pådriver for kvalitetssikrings- og innovasjonsarbeid i Sørlandet sykehus.
Les mer om Forskningsenheten

Forskningsenheten

Frode Gallefoss
Forskningssjef
frode.gallefoss@sshf.no
Kontor: 38 07 3319
Mobil:  906 65 717

Katinka Sunde
Rådgiver
katinka.sunde@sshf.no
Kontor: 38 07 33 60

Sandrine Schuhler-Slotten
Forskningsveileder
sandrine.schuhler.slotten@sshf.no
Kontor: 38 07 41 22
Mobil: 976 36 100

Kirsten Andersen
Konsulent
kirsten.andersen@sshf.no
Kontor: 38 07 33 09
Mobil: 948 85 211

Odd Harald Olsen
Biobankkoordinator
odd.harald.olsen@sshf.no
Kontor: 38 07 33 69

Emile van Gelderen
Rådgiver IKT
emile.van.gelderen@sshf.no
Kontor: 38 03 84 75

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?