Forskningsenheten

Forskningsenheten organiserer forskningen ved Sørlandet sykehus. Vi legger forholdene til rette for forskere, særlig med tanke på doktorgradsløp, godkjenner forskningsprosjekter og påser at regler for god forskningsetikk følges. Forskningsenheten er pådriver for kvalitetssikrings- og innovasjonsarbeid i Sørlandet sykehus.
Fant du det du lette etter?