Lærings- og mestringssenteret, Arendal

Vi er en møteplass og samhandlingsarena for sykehus, kommuner og erfarne brukere/brukerorganisasjoner. Vi arbeider innen to hovedområder: Diagnosespesifikke kurs for personer med langvarige helseutfordringer og deres pårørende, i samarbeid med personer med erfaringskompetanse og de kliniske avdelingene, samt kurs for fagpersoner/helsepersonell i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

På kursene får du mulighet til egenutvikling og verktøy og metoder i kommunikasjon som fremmer gode relasjoner, læring og mestring.


Les mer om Lærings- og mestringssenteret, Arendal

Lærings- og mestringssenteret, Arendal

Kontoret til Lærings- og mestringssenteret finner du i 2. etasje i rød brakke, den såkalte personalbrakka, som ligger tvers over veien for sykehuset.

Vi har ikke eget kurslokale, men de fleste kurs holdes i administrasjonens møterom i 3. etg. i E-fløyen på selve sykehuset.

Hit kommer du ved:

Å gå inn hovedinngangen.
Ta heisen opp i tredjeetasjen.
Følge skilter til administrasjonens møterom.

Kurs for pasienter og pårørende
Kurs for helsepersonell

Kontakt

Oppmøtested
Sykehusveien 4, bygg 110
Telefon
37 01 48 42
E-post
Postadresse
Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal

Sykehusveien 4, bygg 110

Besøksadresse
Sykehusveien 4, bygg 110(Google maps)
Sykehusveien 4, bygg 110, 4838 Arendal
Telefon
37 01 48 42

Arrangementer

27.03 mandag

Mindfulness - introduksjonskurs

Introduksjon til mindfulness og oppmerksomhetstrening

29.05 mandag

Empatisk Kommunikasjon

Verktøy til bruk i den vanskelige samtalen.

13.06 tirsdag

Presentasjonsteknikk

Endags innføring i presentajsonsteknikk

Se flere kommende arrangementer ()

Stressmestingskurs - i Arendal

Kurset går over 8 ganger, med utgangspunkt i oppmerksomhetstrening/mindfulness. Kurs for deg som står i fare for å bli sykemeldt, eller som allerede er det (Raskere Tilbake).

Se flere faste arrangementer ()