Lærings- og mestringssenteret, Arendal

Vi er en møteplass og samhandlingsarena for sykehus, kommuner og erfarne brukere/brukerorganisasjoner. Vi arbeider innen to hovedområder: Diagnosespesifikke kurs for personer med langvarige helseutfordringer og deres pårørende, i samarbeid med personer med erfaringskompetanse og de kliniske avdelingene, samt kurs for fagpersoner/helsepersonell i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

På kursene får du mulighet til egenutvikling og verktøy og metoder i kommunikasjon som fremmer gode relasjoner, læring og mestring.


Les mer om Lærings- og mestringssenteret, Arendal

Lærings- og mestringssenteret, Arendal

Kontoret til Lærings- og mestringssenteret finner du i 2. etasje i rød brakke, den såkalte personalbrakka, som ligger tvers over veien for sykehuset.

Vi har ikke eget kurslokale, men de fleste kurs holdes i administrasjonens møterom i 3. etg. i E-fløyen på selve sykehuset.

Hit kommer du ved:

Å gå inn hovedinngangen.
Ta heisen opp i tredjeetasjen.
Følge skilter til administrasjonens møterom.

Kurs for pasienter og pårørende
Kurs for helsepersonell

Kontakt

Oppmøtested
Sykehusveien 4, bygg 110
Telefon
37 01 48 42
E-post
Postadresse
Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal

Sykehusveien 4, bygg 110

Besøksadresse
Sykehusveien 4, bygg 110(Google maps)
Sykehusveien 4, bygg 110, 4838 Arendal
Telefon
37 01 48 42

Arrangementer

  • Stressmestingskurs - i Arendal

    Kurset går over 8 ganger, med utgangspunkt i oppmerksomhetstrening/mindfulness. Kurs for deg som står i fare for å bli sykemeldt, eller som allerede er det (Raskere Tilbake).