Allmennpsykiatriske poliklinikker og gruppebehandling

Poliklinikkene tilbyr utredning og behandling til personer med ulike psykiske lidelser, blant annet angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Våre terapeuter arbeider sammen med pasienten for å finne veier til bedre psykisk helse. Pårørende og pasientens kontakter i den kommunale helsetjenesten er også ofte med i dette samarbeidet. Tilbud gis individuelt og i gruppe. Behandlingen foregår hovedsakelig i poliklinikkenes lokaler, noen ganger i pasientens hjemkommune.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
  • Poliklinikk Arendal/Froland: Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk.
  • Poliklinikk Vest: Bark Silasvei 7, 4876 Grimstad.
  • Poliklinikk Øst: Lyngmyrveien 39 H, 4900 Tvedestrand.
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
37 01 44 44
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Sørlandet sykehus, DPS Østre Agder, Allmennpsykiatriske poliklinikker og gruppebehandling, Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand
Besøksadresser og praktisk informasjon

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale eller ringe sentralbordet på telefon: 90 61 06 00

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Enhet for dagbasert gruppebehandlinghttps://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-ostre-agder/dagbasert-gruppebehandlingEnhet for dagbasert gruppebehandling

Fant du det du lette etter?