Enhet for dagbasert gruppebehandling

Dette er spesialisert poliklinisk tjenestetilbud for pasienter med behov for regelmessig terapi over en lengre periode. Tilbudet er særlig rettet inn mot personer med personlighetsforstyrrelse. Arbeidsformen er gruppeterapeutisk, supplert med individuell psykoterapi og psykomotorisk behandling. Vi tilbyr også ulike ferdighetstreningsgrupper og en kroppsorientert traumegruppe. Behandlingsformene vi kan tilby er skjema-modusterapi samt dialektisk atferdsterapi (DBT) som individuell psykoterapi i tilknytning til gruppebehandling, i nært samarbeid med norske og internasjonale miljøer. 

Fant du det du lette etter?