FACT nysyke, Østre Agder

Fact team for nysyke har et helhetlig dagtilbud til pasienter mellom 18-35 år med ny-oppstått eller uavklart psykoselidelse. Vi er et ambulant flerfaglig team med fokus på bred og grundig utredning og behandling etter nasjonale retningslinjer. Teamet samarbeider tett med pasient, pårørende, førstelinjetjeneste og kommune.

Fant du det du lette etter?