HELSENORGE

Kveldspoliklinikken, DPS Østre Agder

Kveldspoliklinikken er et tilbud for deg som har ADHD-utredninger, med mulig medikamentell behandlingsoppstart ved endt utredning. Pasienter til Kveldspoliklinikken hentes primært fra vår venteliste, og tilbudet gis innenfor fristen som er satt med tanke på nødvendig helsehjelp ved inntak til ordinær poliklinikk. Man vil kunne sette opp dobbelttimer for utredningsperioden. Tilbudet kan og gis digitalt i deler av oppfølgingen.

Fant du det du lette etter?