Jobbmestrende oppfølging, DPS Solvang

Jobbmestrende oppfølging IPS er et tilbud til deg mellom 18-32 år med moderat til alvorlig psykisk lidelse, som får behandling ved Klinikk for psykisk helse, og som ønsker hjelp til å komme i lønnet jobb. Vi tror at arbeid gir bedre helse, og at alle som vil jobbe kan jobbe, forutsatt at vi finner riktig jobb og arbeidsmiljø.

Les mer om Jobbmestrende oppfølging, DPS Solvang

Jobbmestrende oppfølging, DPS Solvang

Hva er tilbudet?

Du vil få kontakt med en jobbspesialist som bistår på veien mot ordinært lønnet arbeid. Jobbsøk tar utgangspunkt i dine jobbønsker, interesser, kompetanse og kvalifikasjoner. Arbeid integreres som en del av behandlingen og du kommer i kontakt med oss via din behandler.

Jobbmestrende oppfølging IPS er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus, NAV og arbeidsgiver.

Hvordan jobber vi?

Vi arbeider etter en internasjonal metode som kalles Individual placement and support (IPS). Det er en metode hvor vi jobber etter følgende prinsipper:

Målet er ordinært, lønnet jobb for deg som deltager.
Deltagelse skjer på bakgrunn av dine ønsker.
Individuell jobbstøtte er en del av behandlingen.
Jobbsøk skjer ut fra dine interesser og ferdigheter.
Vi tilbyr økonomiske rådgivning tilpasset den enkelte.
Systematisk jobbutvikling ut fra dine preferanser.
Jobbsøk starter raskt og senest innen en måned.
Oppfølgingen er ubegrenset i tid og tilpasset den enkelte.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.
Telefon
38 17 48 00
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Løkkeveien 24
Besøksadresse
Løkkeveien 24(Kart)
4616 Kristiansand
Telefon
38 17 48 00
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fant du det du lette etter?