HELSENORGE

Enhet for alderpsykiatri og kognitiv svikt

Våre primæroppgaver er å utrede og behandle personer med demens. Enheten tar også imot pasienter som fra før har en alvorlig psykisk lidelse kombinert med andre sykdommer som er aldersrelatert.

Fant du det du lette etter?