HELSENORGE

Enhet for tidlig utredning av psykoselidelser

Enheten tar seg av innleggelser på tvang etter lov om psykisk helsevern. Enheten er lukket for å kunne behandle alle i aktuell målgruppe. Målgruppen er personer med psykotiske symptomer, og eller mani. Aldersgrensen er 18 år. 

Fant du det du lette etter?