HELSENORGE

Psykiatrisk akuttmottak (PAM)

Psykiatrisk akuttmottak skal ta imot alle som er i behov av øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling. Det gjelder både frivillig innleggelse og innleggelser etter vedtak om tvungent psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?