HELSENORGE

Subakutt enhet

Enheten inngår i avdelingens akuttpsykiatriske tilbud ved overføring fra PAM (psykiatrisk akuttmottak). Her får du tilbud om omfattende utredning og behandling i tett samarbeid med våre behandlere og personal. Vi samarbeider tett med oppfølgende instanser som andre enheter i klinikken og i kommunene. Det er ønskelig å tilby og etablere kontakt med pårørende. Som hovedregel vil varigheten på innleggelse hos oss være på inntil 12 dager. 

Fant du det du lette etter?