Sosionom-, ergoterapi- og fysioterapiavdelingen, Kristiansand

Vi jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse og forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi bistår også med sosialfaglig kartlegging og oppfølging, informasjon om aktuelle rettigheter og muligheter.

Les mer om Sosionom-, ergoterapi- og fysioterapiavdelingen, Kristiansand

Sosionom-, ergoterapi- og fysioterapiavdelingen, Kristiansand

Sosionom-, ergoterapi- og fysioterapiavdelingen i Sørlandet sykehus betjener de to somatiske klinikkene ved SSA og SSK og i tillegg psykiatrien ved SSK. Med to geografisk adskilte sykehus og tre ulike faggrupper i spesialisthelsetjenesten, betyr dette et svært bredt spekter av fagområder og tjenester vi skal betjene.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Ergoterapeuter har kompetanse på undersøkelse og vurdering av ulike kroppsstrukturer og kroppsfunksjoner; sansing, kognisjon, kommunikasjon, bevegelse, motorisk kontroll og håndmotorisk funksjon. Ergoterapi skal bidra til å minske aktivitetstap og tap av selvstendighet pga. sykdom eller skade. Ergoterapeuter har en grunnleggende tro på at deltagelse og mestring i aktivitet er viktig både for menneskets fysiske og mentale helse.
Ergoterapeuten hjelper deg deretter med å trene og tilrettelegge aktivitetene i din hverdag. Hvis hjemmet ditt, eller jobben din må endres, kan ergoterapeuten bidra. Ergoterapeuten gjør det mulig for deg å begi deg fra den ene hverdagsaktiviteten til den andre.

Helse og sykdom vil både kunne påvirke og være påvirket av sosiale forhold. Når sykdom rammer, kan livet bli forandret, både for den som er syk og for de nærmeste. Sosionomen kan være en samtalepartner med tanke på praktiske, sosiale og følelsesmessige utfordringer, og kan bidra til å øke den enkelte pasients evne og mulighet til å mestre en ny livssituasjon.

Å få en alvorlig sykdom eller bli hardt skadet er en stor følelsesmessig belastning for de som rammes og for deres pårørende. Det får som regel konsekvenser innenfor viktige livsområder som arbeid, utdanning, økonomi, bolig, familie og sosiale nettverk, transport og fritid. Sosionomene bistår med sosialfaglig kartlegging og oppfølging, informasjon om aktuelle rettigheter og muligheter, i et velferdssystem som for mange oppleves fragmentert og uoversiktlig.

Kontaktinformasjon

Telefon
906 10 600
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus Kristiansand
Besøksadresse
Egsveien 100(Kart)
Egsveien 100, 4615 Kristiansand
Telefon
906 10 600
E-post
Fant du det du lette etter?