Utvikling og utdanning

Vi bidrar til at sykehuset er en viktig og god læringsarena både for medarbeidere og studenter, noe som sikrer nødvendig kompetanse og rekruttering av medarbeidere. 

Les mer om Utvikling og utdanning

Utvikling og utdanning

Enhet for utvikling og utdanning (U&U), er med på å oppfylle en av sykehusets fire hovedoppgaver som er opplæring av helsepersonell.

Vi bidrar til implementering av kunnskapsbasert praksis og samarbeider med Universitetet i Agder om bachelorutdanninger, videreutdanninger, masterprogrammer og ikke minst praksisplasser for nærmere 600 sykepleiestudenter i året.

 

Vi administrerer mottak og introduksjonsuke for 50 turnusleger i året.

 

Vi samarbeider med kommuner på Agder om gjensidig hospitering og kombinasjonsstillinger.

 

Vi tilrettelegger for lærlingeplasser og praksisplasser for elever fra videregående skole.

 

Vi er med på å utvikle effektive systemer for kunnskaps- og kompetansedeling, har systemansvar for Læringsportalen og leder utvikling av e-læring i tett kontakt med fagmiljøene.

Kontaktinformasjon:

Bente Jahnsen
Enhetsleder
bente.jahnsen@sshf.no
97 14 87 04

Lena Marie Haukom
Læringsportalen og utvikling av e-læring
lena.haukom@sshf.no
3807 6175

Linda Kvilekval
Kompetansedeling, hospitering, kurs og undervisning
linda.kvilekval@sshf.no
3807 6176

Vivi Haavik Tønnessen
Kompetanse, videreutdanninger og mastergrader
vivi.tonnessen@sshf.no
3807 4415

Hans-Harald Nome
Oppfølging av praksisveiledere for studenter og lærlinger i praksis og behandling av bachelor og lærlingesøknader
hans.harald.nome@sshf.no
3807 6292

Anette Strømsbo Gjørv
Kommunikasjon, tekst, foto, film, utvikling av e-læring
anette.stromsbo.gjorv@sshf.no
95 28 04 45

Kontakt

Oppmøtested

Kolonien, 3 etg
Egsveien 100
4615 Kristiansand

Telefon
38 07 44 31
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand

Egsveien 100, bygg 17

Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 17(Google maps)
Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Praktisk informasjon

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.