Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling

Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettere eller tyngre psykiske lidelser. Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling (KPH) tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge og voksne som blir henvist til en av våre avdelinger. 

 

Les mer om Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling

Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling

Behandlingstilbudet omfatter akuttbehandling, ambulante tjenester, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbaserte tjenester. 

Som hovedregel får våre pasienter behandling ved et lokalt distriktpsykiatrisk senter (voksne) eller poliklinikk for barn og unge. I tillegg har vi et sykehustilbud for de som har behov for særlig spesialiserte behandlingstilbud.

Kontakt

Telefon
03738
E-post
Postadresse
Sørlandet sykehus HF, Klinikk for psykisk helse
Postboks 416, 4604 Kristiansand                                                        

ADHD hos barn og unge, ABUP Arendalhttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-abup-arendalADHD hos barn og unge, ABUP ArendalAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, ABUP Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-abup-kristiansandADHD hos barn og unge, ABUP KristiansandAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos voksne, DPS Aust-Agderhttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-dps-aust-agderADHD hos voksne, DPS Aust-AgderAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
ADHD hos voksne, DPS Listerhttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-dps-listerADHD hos voksne, DPS ListerAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
ADHD hos voksne, DPS Solvanghttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-dps-solvangADHD hos voksne, DPS SolvangAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
ADHD hos voksne, DPS Strømmehttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-dps-strommeADHD hos voksne, DPS StrømmeAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Alderspsykiatri, Arendalhttps://sshf.no/behandlinger/alderspsykiatri-arendalAlderspsykiatri, ArendalAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Alderspsykiatri, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/alderspsykiatri-flekkefjordAlderspsykiatri, FlekkefjordAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Alderspsykiatri, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/alderspsykiatri-kristiansandAlderspsykiatri, KristiansandAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Avrusning alkohol, Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/avrusning-alkohol-kristiansandAvrusning alkohol, KristiansandAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkohol
Depresjon hos barn og unge, ABUP Arendalhttps://sshf.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-unge-abup-arendalDepresjon hos barn og unge, ABUP ArendalDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Depresjon hos barn og unge, ABUP Kristiansandhttps://sshf.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-unge-abup-kristiansandDepresjon hos barn og unge, ABUP KristiansandDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Kognitiv miljøterapihttps://sshf.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapiKognitiv miljøterapiKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Psykoedukasjon, DPS Aust-Agderhttps://sshf.no/behandlinger/psykoedukasjon-dps-aust-agderPsykoedukasjon, DPS Aust-AgderPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoedukasjon, DPS Listerhttps://sshf.no/behandlinger/psykoedukasjon-dps-listerPsykoedukasjon, DPS ListerPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoedukasjon, DPS Solvanghttps://sshf.no/behandlinger/psykoedukasjon-dps-solvangPsykoedukasjon, DPS SolvangPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoedukasjon, DPS strømmehttps://sshf.no/behandlinger/psykoedukasjon-dps-strommePsykoedukasjon, DPS strømmePPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Systematisk arbeidsminnetrening, DPS Aust-Agderhttps://sshf.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetrening-dps-aust-agderSystematisk arbeidsminnetrening, DPS Aust-AgderSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening
Systematisk arbeidsminnetrening, DPS Listerhttps://sshf.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetrening-dps-listerSystematisk arbeidsminnetrening, DPS ListerSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening
Systematisk arbeidsminnetrening, DPS Solvanghttps://sshf.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetrening-dps-solvangSystematisk arbeidsminnetrening, DPS SolvangSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening
Systematisk arbeidsminnetrening, DPS Strømmehttps://sshf.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetrening-dps-strommeSystematisk arbeidsminnetrening, DPS StrømmeSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening

ABUP Avdeling for barn og unges psykiske helsehttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/abupABUP Avdeling for barn og unges psykiske helse
ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandlinghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/araARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
DPS Aust-Agder, Arendal og Frolandhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-aust-agder-arendal-og-frolandDPS Aust-Agder, Arendal og Froland
DPS Aust-Agder, døgnpost Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-aust-agder-arendalDPS Aust-Agder, døgnpost Arendal
DPS Aust-Agder, Vesthttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-aust-agder-vestDPS Aust-Agder, Vest
DPS Aust-Agder, Østhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-aust-agder-ostDPS Aust-Agder, Øst
DPS Lister, Farsundhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-lister-farsundDPS Lister, Farsund
DPS Lister, Flekkefjordhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-lister-flekkefjordDPS Lister, Flekkefjord
DPS Lister, Kvinesdalhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-lister-kvinesdalDPS Lister, Kvinesdal
DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvangDPS Solvang
DPS Strømme, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-stromme-kristiansandDPS Strømme, Kristiansand
DPS Strømme, Mandalhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-stromme-mandalDPS Strømme, Mandal
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendalhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/psykiatrisk-sykehusavdeling-arendalPsykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/psykiatrisk-sykehusavdeling-kristiansandPsykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansandhttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/psykosomatikk-og-traumerSpesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand