ARA Poliklinikken, Kristiansand

Poliklinikkene ved ARA tilbyr samtaleterapi og individuell oppfølgning til personer som har rusproblemer og/eller rusavhengighet og/eller spillavhengighet. Voksne rusmisbrukere kan få tilbud om utredning/diagnostisering ved mistanke om ADHD. Pasienter med langvarig og alvorlig opiatavhengighet kan få tilbud om medikamentassistert rehabilitering.

Les mer om ARA Poliklinikken, Kristiansand

ARA Poliklinikken, Kristiansand

Dersom problematikken er for omfattende til å kunne behandles poliklinisk, vil poliklinikken motivere og tilrettelegge for annen behandling.
Poliklinikkene tilbyr også par-, familie- og individualterapi for familier og pårørende som har opplevd avhengighets-/misbruksproblemer, og gruppetiltak for barn og ungdom som har pårørende med rusproblemer.

Kontaktinformasjon

Telefon
38 13 25 00
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Bispegra 50C
Besøksadresse
Bispegra 50C(Kart)
Bispegra 50C, 4632 Kristiansand
Telefon
38 13 25 00

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fant du det du lette etter?