ARA Døgnenhet, Byglandsfjord

Døgnenheten ved Byglandsfjord gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet og med psykiske lidelser. Tjenestene våre bygger på et menneskesyn hvor respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet er grunnleggende for alt vi gjør. Vi gjør vårt beste for at du skal få mest mulig igjen for oppholdet.

Les mer om ARA Døgnenhet, Byglandsfjord

ARA Døgnenhet, Byglandsfjord

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består blant annet av psykiater/lege, psykologspesialist/psykolog, psykiatrisk sykepleier/sykepleier, psykiatrisk hjelpepleier/hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, sosionom og pedagog. I tillegg er det sekretær, vaktmester, renholder og kjøkkenpersonale. 

Kontaktinformasjon

Telefon
37 93 46 80
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Vassendfeltet 3
Besøksadresse
Vassendfeltet 3, 4741 Byglandsfjord(Kart)
Telefon
37 93 46 80

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Besøkstider

​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager.
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager.

Flekkefjord:
Kirurgisk avdeling:
Klokken 14.00-15.00
Medisinsk avdeling:
Klokken 14.00-15.00
Helg og helligdager: 18.00-19.00
Fødeavdeling:
17.00-19.00
Intensiv avdeling:
Ingen fast visittid

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager.
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helger.   

Barselavdelingen:

17.00 til 19.00 alle dager

Fant du det du lette etter?