Distriktspsykiatrisk senter Aust-Agder

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

 
Les mer om DPS Aust-Agder

Distriktspsykiatrisk senter Aust-Agder

DPS Aust-Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team, et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for utredninger og behandling av nysyke (psykose). DPS Aust-Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

Enhet for polikliniske tjenester og gruppebehandling

Poliklinikken består av 3 allmennpsykiatriske team med lokaler i Tvedestrand, Grimstad og Arendal samt et team for gruppebehandling. Gruppeteamet har behandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Gruppebehandlingen er særlig rettet inn mot personer med personlighetsforstyrrelse.

Enhet for ambulante tjenester

Enheten består av 3 team: et ambulant akutt-team som tilbyr øyeblikkelig hjelp, et FACT- team som gir behandling til pasienter med psykoselidelser og et FACT-team for nysyke som gir behandling av nyoppstått eller uavklart psykoselidelse.

Enhet for døgnbehandling

DPS Aust-Agder har tilbud for pasienter med midlertidig behov for døgnbehandling. Døgnenheten samarbeider med poliklinikken om å gi et helthetlig psykiatrisk behandlingstilbud. Det gis tilbud for alle typer psykiatriske lidelser. Døgnenheten har 18 sengeplasser og er lokalisert til Bjorbekk i Arendal. Døgnenheten gir tilbud til hele fylket og samarbeider med pasientens hjemkommune.

Kontaktinformasjon

Telefon
37 01 44 44
E-post
Postadresse

Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal

Rykeneveien 106
Besøksadresse
Rykeneveien 106(Kart)
Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk
Telefon
37 01 44 44

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal. Du vil deretter motta et nytt innkallingsbrev i posten.

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Besøkstider

​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager.
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager.

Flekkefjord:
Kirurgisk avdeling:
Klokken 14.00-15.00
Medisinsk avdeling:
Klokken 14.00-15.00
Helg og helligdager: 18.00-19.00
Fødeavdeling:
17.00-19.00
Intensiv avdeling:
Ingen fast visittid

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager.
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helger.   

Barselavdelingen:

17.00 til 19.00 alle dager

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?