Ambulant akutt team (AAT)

Ambulant akutt team bistår instanser utover førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering etter somatisk avklaring. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Ambulant akutt team er et flerfaglig team og jobber ambulant. Teamet jobber både forebyggende og behandlende. Vi vurderer pasienten hjemme, på fastlegens kontor eller på legevakta.

Les mer om Ambulant akutt team (AAT)

Ambulant akutt team (AAT)

Teamet kan tilby følgende tiltak:

  • Intensiv hjemmebehandling som alternativ til innleggelse, inntil akutt krise er over
  • Iverksette akutt innleggelse ved behov
  • Henvise til oppfølging i poliklinikk
  • Tilbakeføring/overføring til kommunehelsetjenesten

Vår kontakt med pasienten avsluttes når den akutte krisen defineres som tilstrekkelig stabilisert, behov anses oppfylt, eller annen instans har tatt over pasienten. Det skal innen avslutning være gjennomført en kartlegging av tilstand og behov, inklusivt en vurdering av akutt selvmordsfare. Teamet samarbeider med pårørende, øvrig nettverk, psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), helsepersonell i førstelinjetjenesten og andre. Utenom teamets åpningstid betjenes telefonene av vaktapparatet.

Kontaktinformasjon

Kontakt via fastlege/legevakt/eventuelt kommunal psykiatritjeneste
E-post
Postadresse

DPS Østre Agder, Ambulant akutt team, Postboks 416, 4604 Kristiansand

Fant du det du lette etter?