Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder

DPS Østre Agder tilbyr døgnbehandling for pasienter med behov for det å være innlagt som en nødvendig del av behandlingen. Enheten har 18 sengeplasser og er lokalisert til Bjorbekk i Arendal. Hovedoppgavene til enheten er utredning/diagnostisering, stabilisering og beskyttelse. Hovedfokus i behandlingen er grupper blant annet fysisk aktivitet, og miljøterapi. I enheten jobbes det tverrfaglig mellom spesialist, psykolog, lege, og miljøterapeuter med flerfaglig høyskoleutdanning og videreutdanning.

Les mer om Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder

Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder

Alle henvisninger sendes til DPS Østre Agder, hovedsakelig elektronisk.
Felles postadresse for alle henvisninger per brev til voksenpsykiatrien ved DPS Østre Agder er:

Sørlandet sykehus HF
DPS Østre Agder
Postboks 416
 4604 Kristiansand

Henvisninger behandles innen 10 virkedager av avdelingens vurderingsteam.
Pasienter får vanligvis beskjed om første time i svarbrevet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Rykeneveien 106, Bygg 164, 4824 Bjorbekk
Besøkstider
mandag - fredag 15.00-21.00
lørdag - søndag 12.00-21.00
Telefon
37 01 44 44
mandag - fredag 08.00-15.30
37 07 56 89 utenom åpningstid for telefon
E-post
Postadresse
Sørlandet sykehus HF, DPS Østre Agder, Døgnbehandling, Postboks 416, 4604 Kristiansand
Rykeneveien 106
Besøksadresse
Rykeneveien 106(Kart)
Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk
Telefon
37 01 44 44
Fant du det du lette etter?