DPS Solvang

Distriktpsykiatrisk senter Solvang er et spesialist-helsetilbud i psykiatri til innbyggere over 18 år i Vest-Agder. Vi tilstreber å gi et tilbud som er preget av fleksibilitet, tilgjengelighet og faglig høy standard.

Les mer om DPS Solvang

DPS Solvang

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) gir hjelp til personer over 16-18 år med psykiske vansker og lidelser. Alle innbyggere i Norge er dekket av et DPS. For å få tilbud ved DPS må man som regel ha henvisning fra lege eller psykolog. På en DPS jobber det blant annet leger, psykiatere, psykologer, sykepleiere og sosionomer.

Kontakt

Oppmøtested
DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.
Telefon
38174800
E-post
Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand


Løkkeveien 24
Besøksadresse
Løkkeveien 24(Google maps)
4616 Kristiansand
Telefon
38174800
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

ADHD hos voksne, DPS Solvanghttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-dps-solvangADHD hos voksne, DPS SolvangAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Psykoedukasjon, DPS Solvanghttps://sshf.no/behandlinger/psykoedukasjon-dps-solvangPsykoedukasjon, DPS SolvangPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvang/allmennpsykiatrisk-poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvang
Døgnposten, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvang/dognpostDøgnposten, DPS Solvang
FACT-dagteam, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvang/fact-dagteamFACT-dagteam, DPS Solvang
FACT-team, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvang/fact-teamFACT-team, DPS Solvang
Gruppeteam, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvang/gruppeteamGruppeteam, DPS Solvang
Internettbehandling, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvang/internettbehandlingInternettbehandling, DPS Solvang
Jobbmestrende oppfølging, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvang/jobbmestrende-oppfolgingJobbmestrende oppfølging, DPS Solvang
OCD-team, DPS Solvanghttps://sshf.no/avdelinger/psykisk-helse/dps-solvang/ocd-teamOCD-team, DPS Solvang

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.