Døgnposten, DPS Solvang

Ved døgnposten tilbyr vi behandling i akutte og svært vanskelige faser av livet. Behandlingen tilbys når kommunale tilbud, polikliniske samtaler, ulike dagtilbud eller andre behandlingsopplegg ikke er tilstrekkelig. Ved døgnposten tilbyr vi deg et terapeutisk miljø hvor respekten for medmennesket skaper et rom hvor forandring kan finne sted. Vi jobber ut i fra en felles behandlingsplan hvor det er rom for individuelle tilpasninger for å møte den enkeltes behov.

Les mer om Døgnposten, DPS Solvang

Døgnposten, DPS Solvang

Innkomst

Ved ankomst ønsker vi deg velkommen og presenterer vårt behandlingstilbud. De fleste har allerede en målsetting for behandlingen før de kommer.
En slik individuell formulering av behandlingsmål gir oss mulighet for å tilpasse behandlingen best mulig i forhold til dine behov og ønsker.

Gruppebehandling

Deler av behandlingen foregår i grupper. Vi har ukentlig undervisningsgruppe, tegne/malegruppe, kroppsbevissthetsgruppe samt daglige morgenmøter hvor vi åpent evaluerer og diskuterer «livet på posten».

Individuell behandling

Hver enkelt har en egen behandler og primærgruppe under oppholdet. Den helhetlige behandlingen på døgnposten veksler mellom gruppe- og individuell behandling.

Miljøterapi

Vi vet at et godt og trygt miljø er en virkningsfull, terapeutisk faktor. Derfor legger vi vekt på positiv samhandling i hverdagen. Vi vil gjerne at du også deltar i sosiale aktiviteter og hyggelig samvær. Vi vet også at fysisk aktivitet er en avgjørende faktor i helbredelsesprosessen, og har derfor en timeplan som inneholder ulike trimtilbud.

Ettervern – oppfølging etter utskriving

Døgnposten tilbyr behandling i akutte og svært vanskelige faser av livet. Så snart du oppnår et mer tilfredsstillende funksjonsnivå, er det ønskelig at behandlingen fortsetter også utenfor døgnposten. Derfor vil behandlingen ha fokus på reetablering av mestringsmåter som du kan dra nytte av i din hverdag og hjemmesituasjon. I noen tilfeller vil døgnposten bidra til å kartlegge eller etablere første kontakt til et nettverk utenfor posten, som kan støtte deg videre i din prosess.

Kontakt

Oppmøtested
DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.
Telefon
38174800
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Løkkeveien 24
Besøksadresse
Løkkeveien 24(Google maps)
4616 Kristiansand
Telefon
38174800
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Endring/avbestille time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 03738

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Tolk

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.