FACT-team, DPS Solvang

FACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam ved DPS Solvang. FACT-modellen legger vekt på at teametskal kunne tilby tettere oppfølging i kritiske faser for å forebygge kriser, hindre at du som pasient må legges inn til døgnbehandling, og på andre måter bidra til å stabilisere en vanskelig livssituasjon. Det er vanligvis fastlege eller spesialisthelsetjenesten som henviser til FACT, men andre kan også henvende seg til teamet for å få vurdert grunnlaget for henvisning.

Les mer om FACT-team, DPS Solvang

FACT-team, DPS Solvang

Vår oppgave som FACT-team er:

Vi tilbyr oppsøkende og poliklinisk behandling og oppfølging.
Vi følger med på sykdoms- og symptomutviklingen. 
Vi gir praktisk hjelp og veiledning i hverdagen.
Vi arbeider med habilitering og rehabilitering.
Vi støtter den enkeltes bedringsprosesser.
Vi samhandler med alle aktuelle instanser ut i fra behov.

Fleksibel og oppsøkende tilnærming
Undersøkelser viser at mennesker med alvorlig psykiske lidelser i perioder trenger mer intensiv behandling, og tettere oppfølging enn det en ordinær psykiatrisk poliklinikk kan tilby. Årsakene til dette kan være mange, men endringer i livssituasjon eller behandlingsopplegg, redusert evne til å følge opp anbefalt behandling, variasjoner i rusbruk eller andre faktorer kan erfaringsvis bidra til økt behov for oppfølging.

FACT følger derfor opp våre pasienter på to nivåer, styrt av pasientens behov her og nå.

Intensivt nivå
FACT-modellen legger vekt på at teamet i kritiske faser skal kunne tilby tettere oppfølging for å forebygge kriser, hindre at du som pasient må legges inn til døgnbehandling, og på andre måter bidra til å stabilisere en vanskelig livssituasjon. Når du har behov for tettere oppfølging, skal teamet reagere raskt.

Psykiater eller psykologspesialist vurderer din tilstand innen kort tid, om nødvendig i hjemmet til den det gjelder
Behandlingsplan og kriseplan blir oppdatert og iverksatt
Flere faggrupper i teamet blir involvert, både ved hjemmebesøk og ved daglige drøftinger i teamet
Behovet for andre tjenester blir vurdert

Vedlikeholdende nivå
Etter at situasjonen har stabilisert seg, tar FACT-teamet avgjørelse om redusert kontakthyppighet. Da er det case manager i teamet som har hovedansvaret for videre oppfølging og behandling. Case manager har likevel tilgang til resten av teamet ved behov for tjenester til den enkelte.

Kontinuitet og ansvar

Vi legger vekt på kontinuitet i behandlingen, og at du som pasient skal kunne få oppfølging over lang tid dersom dette er nødvendig. Behandlingstilbudet er individuelt tilrettelagt med vekt på fleksibilitet. Oppsøkende behandling, det vil si at at du får bistand og hjelp der du bor eller oppholder deg, står sentralt i behandlingen. Derfor har FACT-team også behandlings- og koordineringsansvar dersom en pasient er innlagt i sykehus, befinner seg i fengsel osv.
Vi har også et tett samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, NAV og andre offentlige instanser.

Pårørende
Pårørende til FACT-pasienter er velkomne til å ta kontakt med teamet, både på telefon og ved fremmøte i vårt lokale ved DPS Solvang. Vi ønsker så langt det lar seg gjøre et tett samarbeid med pårørende, avhengig av pasientens tilsagn til dette.

Vi arrangerer regelmessige pårørendesamlinger. Ta gjerne kontakt med oss for informasjon om disse.
FACT-teamet er et samarbeid mellom kommunene Vennesla, Songdalen, Søgne og Kristiansand.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Løkkeveien 24, i et brakkebygg i umiddelbar nærhet til parkeringsplassen DPS Solvang. Bygget er skiltet.
Telefon
38076125
mandag 08.00-15.30
fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Løkkeveien 24
Besøksadresse
Løkkeveien 24(Google maps)
4616 Kristiansand
Telefon
38174800
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Endring/avbestille time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 03738

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Tolk

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.