Jobbmestrende oppfølging, DPS Solvang

Jobbmestrende oppfølging IPS er et tilbud til deg mellom 18-32 år med moderat til alvorlig psykisk lidelse, som får behandling ved Klinikk for psykisk helse, og som ønsker hjelp til å komme i lønnet jobb. Vi tror at arbeid gir bedre helse, og at alle som vil jobbe kan jobbe, forutsatt at vi finner riktig jobb og arbeidsmiljø.

Les mer om Jobbmestrende oppfølging, DPS Solvang

Jobbmestrende oppfølging, DPS Solvang

Hva er tilbudet?

Du vil få kontakt med en jobbspesialist som bistår på veien mot ordinært lønnet arbeid. Jobbsøk tar utgangspunkt i dine jobbønsker, interesser, kompetanse og kvalifikasjoner. Arbeid integreres som en del av behandlingen og du kommer i kontakt med oss via din behandler.

Jobbmestrende oppfølging IPS er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus, NAV og arbeidsgiver.

Hvordan jobber vi?

Vi arbeider etter en internasjonal metode som kalles Individual placement and support (IPS). Det er en metode hvor vi jobber etter følgende prinsipper:

Målet er ordinært, lønnet jobb for deg som deltager.
Deltagelse skjer på bakgrunn av dine ønsker.
Individuell jobbstøtte er en del av behandlingen.
Jobbsøk skjer ut fra dine interesser og ferdigheter.
Vi tilbyr økonomiske rådgivning tilpasset den enkelte.
Systematisk jobbutvikling ut fra dine preferanser.
Jobbsøk starter raskt og senest innen en måned.
Oppfølgingen er ubegrenset i tid og tilpasset den enkelte.

Kontakt

Oppmøtested
DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.
Telefon
38174800
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Løkkeveien 24
Besøksadresse
Løkkeveien 24(Google maps)
4616 Kristiansand
Telefon
38174800
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Endring/avbestille time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 03738

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Tolk

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.