DPS Strømme, Kristiansand

DPS Strømme tilbyr utredning og behandling til personer med ulike psykiske lidelser. Dette kan blant annet være personlighetslidelse, angst, depresjon, alvorlige spiseforstyrrelser, bipolar lidelse, relasjonelle vansker eller forverring av symptomer ved kjent lidelse.

Les mer om DPS Strømme, Kristiansand

DPS Strømme, Kristiansand

Døgnenheten tilbyr behandling når kommunale tilbud, poliklinisk behandling eller andre behandlingsopplegg ikke er tilstrekkelig. Døgnenheten er hovedsakelig en korttidspost.

Ambulant akutteam tilbyr øyeblikkelig hjelp-tjeneste som kan bistå førstelinjetjenesten i hele Vest-Agder. Ambulant akutteam tar imot henvisninger per telefon fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste, politi, AMK og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Responstid for tiltak er inntil fire timer etter mottatt henvisning.


Gruppeterapi teamet
De som blir henvist er først og fremst mennesker som har behov for helsehjelp utover det fastlegen og kommunen kan tilby. Gruppeterapi-teamet gir i hovedsak behandling til mennesker med vansker i relasjoner til andre. Dett vil som oftest være emosjonelt ustabil, engstelig/unnvikende eller avhengig personlighetsforstyrrelse. Personlighetsproblemene kan ofte føre med seg symptomer angst, depresjon og redusert selvfølelse som vi også gir behandling for.


Vi har to hovedtyper av behandlingsprogram:

Behandling av engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse: Dette er mennesker som føler seg sjenerte og engstelig. Man kan være redd for å bli latterliggjort. Det å fungere i arbeid eller sosialt sammen med andre blir vanskelig. Behandlingen av denne pasientgruppen foregår ved 3 timer gruppeterapi ukentlig og samtale med en terapeut 45 min. en gang i uken. Programmet er todelt. I første gruppe trenes det på ulike sosiale utfordringer med ulike eksponeringsøvelser som i en kombinasjon med undervisning om angst og tilknytning. I andre gruppe er det en samtaleterapi hvor følelser og tanker blir utforsket.


Behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse: Mennesker med denne diagnosen har ofte ustabile og intense følelser, vanskelige relasjoner til andre (familie og kjæreste), problemer med å kontrollere impulser, kan ofte drive med selvskading og ha hyppige selvmordstanker. Behandlingsmetoden vi tilbyr disse personen er Mentaliseringsbasert terapi MBT. Mentalisering er evnen til å forstå egne og andres tanker og følelser, og hva som skjer i forhold mellom mennesker. MBT går ut på å lære seg og mentalisere bedre. Behandlingen er en kombinasjonsbehandling. Det betyr ukentlig gruppeterapi og individualterapi. Målet med behandlingen er å øke forståelsen av seg selv og andre, regulere egne følelser bedre og at man skal lykkes bedre i nære forhold og i samarbeid med andre. En slik bedring av mentaliseringsevnen fører til bedret sosial fungering og reduksjon av symptomer. MBT har dokumentert effekt for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Du kan lese mer om MBT behandling på nettsidene til Oslo Universitetssykehus
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi har poliklinikk og døgnenhet i Liane Ringvei 33 i Kristiansand.
Poliklinikk i Halseveien 5 i Mandal og ambulant akutteam på sykehusområdet på Eg, Andreas Kjærsvei 101 i Kristiansand.
Telefon
38 07 63 00
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 KristiansandLiane Ringvei 33
Besøksadresse
Liane Ringvei 33(Kart)
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Telefon
38 07 63 00
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal. Du vil deretter motta et nytt innkallingsbrev i posten.

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

ADHD hos voksnehttps://sshf.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos voksne
Psykoedukasjonhttps://sshf.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Systematisk arbeidsminnetreninghttps://sshf.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening

Fant du det du lette etter?