Kliniske ernæringsfysiologer, Arendal

Kliniske ernæringsfysiologer (kef) utreder, diagnostiserer, forebygger og behandler ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander hos voksne. Arbeidet utføres i tett samarbeid med andre faggrupper. Vi er en del av teamet rundt hver enkelt pasient under en innleggelse. Størst prioritet har sykdomsrelatert underernæring, som oppstår ved for eksempel sykdommer i mage og tarm, kreft, hjerte- og lungelidelser, ved infeksjonssykdom og diabetes. Timeavtale etter henvisning fra lege.

Henvisningsrutiner

Kliniske ernæringsfysiologer, Arendal

Henvisningsrutiner

Henvisningen sendes elektronisk til Medisinsk avdeling, Klinikk for somatikk Arendal.

De vanligste diagnosegruppene som tilbys kostveiledning

Underernæring som følge av sykdom og/eller behandling. For eksempel kreft, større kirurgi, nevrologiske tilstander, svelgvansker med mer.

  • Mage- og tarmtilstander som krever spesialisert og individualisert ernæringsoppfølging.
  • Cøliaki/glutenintoleranse
  • Matallergier og matintoleranser
  • Nyresvikt
  • Brukere av sondeernæring og intravenøs ernæring
  • Diabetes type 1

Pasienter med sykelig overvekt (BMI ≥ 40 eller BMI ≥ 35 og vektrelatert tilleggsdiagnose) henvises til Avdeling for fysikalsk forebygging og rehabilitering/Enhet for fysikalsk medisin og forebygging.

Fedme hos voksne

Øvrige overvektige pasienter (det vil si BMI 30-35 uten vektrelatert tilleggsdiagnose) skal ifølge nasjonal veileder få behandlingstilbud ved Frisklivssentraler i kommunehelsetjenesten.

Se informasjon om frisklivssentraler på:

Helsenorge.no

Kontaktinformasjon

Telefon
37 01 42 92
mandag - fredag 08-10 og 13-15
E-post
Postadresse
Postboks 416, Lundsiden, 4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus Arendal
Besøksadresse
Sykehusveien 1(Kart)
Sykehusveien 1, 4838 Arendal
Telefon
90 61 06 00
E-post
Fant du det du lette etter?