Kliniske ernæringsfysiologer, Arendal

Kliniske ernæringsfysiologer (kef) utreder, diagnostiserer, forebygger og behandler ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander hos voksne. Arbeidet utføres i tett samarbeid med andre faggrupper. Vi er en del av teamet rundt hver enkelt pasient under en innleggelse. Størst prioritet har sykdomsrelatert underernæring, som oppstår ved for eksempel sykdommer i mage og tarm, kreft, hjerte- og lungelidelser, ved infeksjonssykdom og diabetes. Timeavtale etter henvisning fra lege.

Henvisningsrutiner

Kliniske ernæringsfysiologer, Arendal

Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog (kef)

De vanligste diagnosegruppene som tilbys kostveiledning

  • Underernæring som følge av sykdom og/eller behandling. For eksempel kreft, større kirurgi, nevrologiske tilstander, svelgvansker med mer.
  • Mage- og tarmtilstander som krever spesialisert og individualisert ernæringsoppfølging.
  • Cøliaki/glutenintoleranse
  • Matallergier og matintoleranser
  • Nyresvikt
  • Brukere av sondeernæring og intravenøs ernæring
  • Diabetes type 1

Pasienter med sykelig overvekt (BMI ≥ 40 eller BMI ≥ 35 og vektrelatert tilleggsdiagnose) henvises til Avdeling for fysikalsk forebygging og rehabilitering/Enhet for fysikalsk medisin og forebygging.

Fedme hos voksne

Øvrige overvektige pasienter (det vil si BMI 30-35 uten vektrelatert tilleggsdiagnose) skal ifølge nasjonal veileder få behandlingstilbud ved Frisklivssentraler i kommunehelsetjenesten.

Se informasjon om frisklivssentraler på:

Helsenorge.no

Se også kliniske ernæringsfysiologer Kristiansand

Kontaktinformasjon

Telefon
37 01 42 92
mandag - fredag 08-10 og 13-15
E-post
Postadresse
Postboks 416, Lundsiden, 4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus Arendal
Besøksadresse
Sykehusveien 1(Kart)
Sykehusveien 1, 4838 Arendal
Telefon
90 61 06 00
Sentralbord
E-post
Fant du det du lette etter?