Medisinsk avdeling, Flekkefjord

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - søndag Kl. 14.00-15.00 og kl. 18.00-19.00
Telefon
906 10 600
E-post
Postadresse
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Besøksadresse
Engvald Hansens vei 6(Kart)
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord
Telefon
906 10 600
E-post

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal. Du vil deretter motta et nytt innkallingsbrev i posten.

Besøkstider

​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager.
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager.

Flekkefjord:
Kirurgisk avdeling:
Klokken 14.00-15.00
Medisinsk avdeling:
Klokken 14.00-15.00
Helg og helligdager: 18.00-19.00
Fødeavdeling:
17.00-19.00
Intensiv avdeling:
Ingen fast visittid

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager.
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helger.   

Barselavdelingen:

17.00 til 19.00 alle dager

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
I enkelte perioder, f.eks ved mye snø, kan det være vanskelig å finne p-plass. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid.

Priser:

Arendal

Per time: 14,- Maks pris per dag 75 Helg / helligdager + 20:00 til 08:00: Gratis

Flekkefjord

Per time: 14,- Ingen makspris Helg / helligdager + 20:00 til 08:00: Gratis

Kristiansand

Per time: 14,- Maks pris per dag 75 Helg / helligdager + 20:00 til 08:00: Gratis

Obs: egne priser på taket av parkeringshus, ved hovedinngang:

1. time: kr. 19,-  2. time: kr. 22,-  3. - 6. time: kr. 29,-

På sykehuset er det mulig å betale parkering med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

I Arendal og Kristiansand kan det lønne seg å gjøre en dagsbillett om til et 14-dagers kort. Dette gjøres i billettautomatene og koster kroner 500.

For el-biler gjelder følgende:
Arendal: Elbiler kan stå gratis på områder skiltet maks 1, 2 eller 3 timer. På andre områder må det betales avgift fra første time.
Kristiansand: Elbiler betaler avgift fra og med første time.
Flekkefjord: Fritak for avgift.

Det er begrenset antall ladestasjoner på sykehuset. Du kan derfor ikke basere deg på å få ladet bilen mens du er inne som pasient eller besøkende.

Blodgivere parkerer gratis på sykehuset. Nærmere informasjon fås i blodbanken.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering utenfor bom. I tillegg er det anviste HC-plasser i nærheten av
hovedinngangene. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

Akutte magesmerter, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/akutte-magesmerter-flekkefjordAkutte magesmerter, FlekkefjordAMagesmerter, akutteMagesmerter, akutteMagesmerter, akutteMagesmerter, akutte
Arbeids-EKG, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/arbeids-ekg-flekkefjordArbeids-EKG, FlekkefjordAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Astmautredning, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/astmautredning-flekkefjordAstmautredning, FlekkefjordAAstmaAstmaAstmaAstma
Blodtrykksmåling, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/blodtrykksmaling-flekkefjordBlodtrykksmåling, FlekkefjordBBlodtrykksmålingBlodtrykksmålingBlodtrykksmålingBlodtrykksmåling
Blodtrykksregistrering 24 timerhttps://sshf.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-24-timerBlodtrykksregistrering 24 timerBBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timarBlodtrykksregistrering i 24 timer
Bronkoskopi, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/bronkoskopi-flekkefjordBronkoskopi, FlekkefjordBBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopi
Cellegiftbehandling, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/cellegiftbehandling-flekkefjordCellegiftbehandling, FlekkefjordCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Diabetes type 1, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/diabetes-type-1-flekkefjordDiabetes type 1, FlekkefjordDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Diabetes type 2, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/diabetes-type-2-flekkefjordDiabetes type 2, FlekkefjordDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
EKG, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/ekg-flekkefjordEKG, FlekkefjordEEKGEKGEKGEKG
Ekg langtidsregistrering, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/ekg-langtidsregistrering-flekkefjordEkg langtidsregistrering, FlekkefjordEEKG - langtidsregistreringEKG - langtidsregistreringEKG - langtidsregistreringEKG - langtidsregistrering
Elektrokonvertering av hjertearytmi, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/elektrokonvertering-av-hjertearytmi-flekkefjordElektrokonvertering av hjertearytmi, FlekkefjordEElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmier
Gangtest ved kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/gangtest-ved-kronisk-obstruktiv-lungesykdom-kols-flekkefjordGangtest ved kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), FlekkefjordGGangtestGangtestGangtestGangtest
Gastroskopi Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/gastroskopi-flekkefjordGastroskopi FlekkefjordGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Hjerneslag, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/hjerneslag-flekkefjordHjerneslag, FlekkefjordHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
Hjerterytmeforstyrrelser, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/hjerterytmeforstyrrelser-flekkefjordHjerterytmeforstyrrelser, FlekkefjordHHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelser
Høyt stoffskifte (hypertyreose), Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/hoyt-stoffskifte-hypertyreose-flekkefjordHøyt stoffskifte (hypertyreose), FlekkefjordHHøyt stoffskifte (hypertyreose)Høyt stoffskifte (hypertyreose)Høyt stoffskifte (hypertyreose)Høyt stoffskifte (hypertyreose)
Koloskopi, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/koloskopi-flekkefjordKoloskopi, FlekkefjordKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Kols, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/kols-flekkefjordKols, FlekkefjordKKolsKolsKolsKols
Leverbiopsi, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/leverbiopsi-flekkefjordLeverbiopsi, FlekkefjordLLeverbiopsiLeverbiopsiLeverbiopsiLeverbiopsi
Lindrende behandling, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/lindrende-behandling-flekkefjordLindrende behandling, FlekkefjordLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Lungefunksjonsmåling, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/lungefunksjonsmaling-flekkefjordLungefunksjonsmåling, FlekkefjordLLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmåling
Lungekreft, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/lungekreft-flekkefjordLungekreft, FlekkefjordLGeahpesborasdávdaLungekreftLungekreftLungekreft
Rehabiltering etter ervervet hjerneskade, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/rehabiltering-etter-ervervet-hjerneskade-flekkefjordRehabiltering etter ervervet hjerneskade, FlekkefjordRRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade
Spinalpunksjon, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/spinalpunksjon-flekkefjordSpinalpunksjon, FlekkefjordSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjon
Spirometri, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/spirometri-flekkefjordSpirometri, FlekkefjordSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Temporær pacemaker Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/temporer-pacemaker-flekkefjordTemporær pacemaker FlekkefjordTTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemaker
Trombolysebehandling ved hjerneslag, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/trombolysebehandling-ved-hjerneslag-flekkefjordTrombolysebehandling ved hjerneslag, FlekkefjordTHjerneslag - trombolysebehandlingTrombolysebehandling ved hjerneslagTrombolysebehandling ved hjerneslagHjerneslag - trombolysebehandling
Ultralyd av hjertet, Flekkefjordhttps://sshf.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-flekkefjordUltralyd av hjertet, FlekkefjordUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografi

Akuttmottak, Flekkefjordhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-flekkefjord/medisinsk/akuttmottakAkuttmottak, Flekkefjord
Medisinsk poliklinikk, Flekkefjordhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-flekkefjord/medisinsk/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikk, FlekkefjordPoliklinikk
Medisinsk sengepost, Flekkefjordhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-flekkefjord/medisinsk/medisinsk-sengepostMedisinsk sengepost, FlekkefjordSengepost

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.