Medisinsk sengepost, Flekkefjord

Medisinsk sengepost er i hovedsak for pasienter med behov for 24-timers oppfølging på grunn av indremedisinske sykdommer og/eller pleiebehov. Vi har spesialkompetanse innen kreftomsorg, lindrende behandling, hjerneslag, geriatri, lunge-, mage-/tarm- og hjertesykdommer. 
Les mer om Medisinsk sengepost, Flekkefjord

Medisinsk sengepost, Flekkefjord

Sengeposten har også fysioterapeut, ergoterapeut og geriatrisk team som kan utrede og behandle deg dersom du har behov for det mens du er innlagt, eller for oppfølging på poliklinikk etter at du er utskrevet.
 
Dersom du har behov for bistand når du skal hjem samarbeider vi tett med kommunene som skal ivareta deg.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Du finner oss i tredje etasje i sykehusets hovedbygg.
Besøkstider
mandag - søndag Klokken 14.00-15.00 og klokken 18.00-19.00
Telefon
906 10 600
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Besøksadresse
Engvald Hansens vei 6(Kart)
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord
Telefon
906 10 600
E-post

Ergoterapi, Flekkefjordhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-flekkefjord/medisinsk/medisinsk-sengepost/ergoterapiErgoterapi, Flekkefjord
Fysioterapi, Flekkefjordhttps://sshf.no/avdelinger/somatikk-flekkefjord/medisinsk/medisinsk-sengepost/fysioterapiFysioterapi, Flekkefjord

Fant du det du lette etter?