Kliniske ernæringsfysiologer, Kristiansand

Kliniske ernæringsfysiologer (kef) utreder, diagnostiserer, forebygger og behandler ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander hos voksne. Arbeidet utføres i tett samarbeid med andre faggrupper. Vi er en del av teamet rundt hver enkelt pasient under en innleggelse. Størst prioritet har sykdomsrelatert underernæring, som oppstår ved for eksempel sykdommer i mage og tarm, kreft, hjerte- og lungelidelser, ved infeksjonssykdom og diabetes. Timeavtale etter henvisning fra lege.

Henvisningsrutiner

Kliniske ernæringsfysiologer, Kristiansand

Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog (kef)

Pasienter kan henvises til konsultasjon hos kef av lege/fastlege. Henvisningen sendes elektronisk til Medisinsk avdeling, Klinikk for somatikk Kristiansand.

Henvisningen bør inneholde følgende informasjon:

 • Diagnose og henvisningsårsak
 • Vekt og høyde (BMI)
 • Eventuelt vekttap/vektendring
 • Andre relevante opplysninger som kan ha innvirkning på pasientens inntak- eller opptak av næring. For eksempel dysfagi, nyresvikt, gastrointestinale sykdommer/funksjonssvikt osv.

Tilleggsinformasjon ved henvisning av pasienter som bor i institusjon:

 • Navn på institusjonen
 • Pasientens primærkontakt og gjerne leder ved avdelingen der pasienten er tilhørende
 • Telefonnummer som primærkontakt og/eller leder kan nås på.

De vanligste diagnosegruppene som tilbys kostveiledning

 • Underernæring som følge av sykdom og/eller behandling. For eksempel kreft, større kirurgi, nevrologiske tilstander/svelgvansker med mer.
 • Mage- og tarmtilstander som krever spesialisert og individualisert ernæringsoppfølging.
 • Cøliaki/glutenintoleranse
 • Matallergier og matintoleranser
 • Spiseforstyrrelser
 • Nyresvikt
 • Brukere av sondeernæring og intravenøs ernæring
 • Diabetes type 1, samt type 2 med tilleggsproblematikk
 • Hjerte- og karsykdom (forhøyet fett eller kolesterol i blodet)
 • Fedme*, der det i tillegg er annen alvorlig sykdom som kompliserer ernæringssituasjonen.

*Henvisning av overvektige pasienter som ikke faller inn under kriteriene for henvisning til kef ved indremedisinsk seksjon:

Pasienter med sykelig overvekt (BMI ≥ 40 eller BMI ≥ 35 og vektrelatert tilleggsdiagnose) henvises til Avdeling for fysikalsk forebygging og rehabilitering/Enhet for fysikalsk medisin og forebygging.

Fedme hos voksne

Øvrige overvektige pasienter (det vil si BMI 30-35 uten vektrelatert tilleggsdiagnose) skal ifølge nasjonal veileder få behandlingstilbud ved Frisklivssentraler i kommunehelsetjenesten.

Se informasjon om frisklivssentraler på:


Helsenorge.no

Se også kliniske ernæringsfysiologer Arendal

Kontaktinformasjon

Telefon
38 07 36 00
mandag - fredag 08-10 og 13-15
E-post
Postadresse
Postboks 416, Lundsiden, 4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus Kristiansand
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 10(Kart)
Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand
Telefon
90 61 06 00
Sentralbord
E-post
Fant du det du lette etter?