Overgrepsmottaket i Agder

Overgrepsmottaket i Agder er et lavterskeltilbud til deg over 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Vi gir rask medisinsk hjelp og rådgivning, har åpent hele døgnet og yter hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Alle som jobber ved overgrepsmottaket, har taushetsplikt.

Les mer om Overgrepsmottaket i Agder

Overgrepsmottaket i Agder

For hjelp, ring oss på 38 07 34 00 eller kom direkte til akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Vi legger til rette for:

Samtale i trygge omgivelser
Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
Hjelp til å kontakte politi
Hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis), uavhengig av anmeldelse
Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser

Du velger selv om du vil motta hele eller bare deler av tilbudet, og du kan ta med deg noen hvis du vil.

Ved undersøkelse kort etter overgrepet samler vi beviser som kan brukes i en rettssak. Disse bevisene låses ned hos oss. Vi utleverer ingen beviser eller opplysninger uten at du har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Oppfølging og ivaretakelse

Vi samarbeider med dyktige fagfolk som blant annet Senter mot seksuelle overgrep, for at du skal kunne få god og nødvendig oppfølging etter at du har vært hos oss.

Følgetjeneste

Hvis det er vanskelig for deg å ta deg til overgrepsmottaket i Kristiansand (f.eks. pga. værforhold eller avstander), kan du kontakte oss på telefon: 38 07 34 00

Barn og ungdom

Hvis barn har vært utsatt for overgrep, ta direkte kontakt med Statens barnehus på telefon 992 57 161 eller Alarmsentralen for barn og unge, telefon 116 111.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Akuttmottaket til høyre for sykehusets hovedinngang.
Telefon
38 07 34 00
Døgnåpent
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus Kristiansand
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 10(Kart)
Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand
Telefon
90 61 06 00
Sentralbord
E-post
Fant du det du lette etter?