BarnsBeste inviterer til faglig påfyll

BarnsBeste inviterer med dette alle som har interesse for barn som pårørende til faglig påfyll.

Onsdag 16. november byr vi på to arrangementer som du kan delta på. Det første arrangementet er Dr.Adrian Falkov som presenterer familiemodellen og det andre arrangementet er Boklansering av «Veiledning i profesjonell praksis».

08:30-11:30 - Dr.Adrian Falkov presenterer familiemodellen.

Dr Adrian Falkov er senior spesialist i barne-, ungdoms- og familiepsykiatri ved Royal North Shore Hospital i Sydney, med over 30 års klinisk erfaring med å jobbe med barn og unge i alle aldre, med foreldre, omsorgspersoner og familiemedlemmer i en rekke av tjenesteinnstillinger.

Familiemodellen gir en plattform for å informere og støtte samarbeidspraksis og for å forbedre familiefokus i psykiske helsetjenester samt bedre integrering på tvers av psykisk helse og barnetjenester. https://thefamilymodel.com/

Gjennom Dr. Falkov sin presentasjon vil du få kunnskap om den teoretiske og den praktiske anvendelsen av familiemodellen. Du vil lære om hvem som bør bruke familiemodellen, når og hvordan de kan inkludere modellen i det daglige kliniske arbeidet for å forbedre familiefokusert praksis.

Du kan delta digitalt via facebook; gratis og åpent for alle.

 

15:15-16:30 – Boklansering av «Veiledning i profesjonell praksis – til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier.

Siv Merete Myra, Anne Faugli og Camilla Lauritzen er de tre redaktørene som står bak boken. Bokbadet blir ledet av Inga Marthe Thorkildsen. Thorkildsen er tidligere barneminister, stortingsrepresentant og byråd i Oslo. I tillegg til dette har hun vært spesialrådgiver i BarnsBeste og sitter nå i Landsforeningen 1001 dager – Mental helse under graviditet og etter fødsel.

Veiledning bidrar til faglig og personlig utvikling. Dette vet vi. Å bruke tid og ressurser på veiledning er en god investering som kan redusere fagfolks følelsesmessige belastninger i jobben. Men hvordan skal vi jobbe med veiledning i praksis? Hvordan veileder vi på best mulig måte? Denne boka bygger broer mellom teori og praksis. Boka er tenkt å være ne støtte for deg som jobber med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner. Kanskje det kan være til inspirasjon til å komme i gang eller prøve ut nye metoder?

Du kan delta fysisk eller digitalt. Meld deg på ved å klikke på «find tickets» i facebook arrangementet.  

Bokbadet er et samarbeid med BarnsBeste og Fagbokforlaget akademisk. Det blir salg av boken etter bokbadet.

Arrangementet avholdes fysisk på Radisson Blu Scandinavian Hotel, Oslo. Lett servering. Digital deltakelse er gratis og åpent for alle.