Miltskade hos barn og ungdom - operasjon, Kristiansand

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)

Målet med behandlingen er å stanse eventuell blødning, forhindre blødningssjokk og bevare miltens funksjon om mulig. Hvis blødningen ikke stopper spontant, er enten blødningen stoppes med kateterteknikk (embolisering) av miltarterien eller operasjon nødvendig. Dersom operasjon er nødvendig vil milten i de fleste tilfeller fjernes (splenektomi). Ikke-operativ behandling, med eller uten miltarterieembolisering, kan gjennomføres i 85-90 % av tilfellene og da bevares miltfunksjonen.

Innledning

Valg av behandling avhenger av skadens omfang og av pasientens tilstand. De fleste barn eller unge får diagnostisert miltskaden ved CT-undersøkelse, som viser hvor omfattende miltskaden er. Første døgnet observeres pasienter med alvorlig miltskade på en intensiv- eller overvåkingsavdeling med hyppige puls-, blodtrykk- og blodprøvekontroller. Adekvat smertelindring er viktig og pasienten holdes i ro. Når barnet/ungdommen flyttes til sengepost, vil overvåkingen gradvis reduseres og aktiviseringen økes.

Dersom embolisering av miltarterien er nødvendig gjøres dette under røntgengjennomlysing av spesialtrenet personale. Barn og ungdom som må bli operert for alvorlig miltskade får nesten alltid fjernet milten (splenektomi).

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

2. Under

Ikke-operativ behandling

Ikke-operativ behandling er vanligst og kan gjennomføres i 85-90% av tilfellene. Den ikke-operative behandlingen innebærer nøye overvåking av blodsirkulasjon ved måling av puls, blodtrykk og hemoglobin. Adekvat smertelindring er viktig og barnet/ungdommen observeres ofte på en intensiv- eller overvåkingsavdeling det første døgnet.

3. Etter

Som regel skrives barnet/ungdommen ut før det er gått en uke etter skaden, og vanligvis kan barnet begynne i skolen/barnehagen i løpet av den første uken etter utskrivelse fra sykehus.

Forholdsregler

Avhengig av alvorlighetsgraden på miltskaden, barnets alder og eventuelt øvrige skader anbefales begrensning av fysisk aktivitet i inntil 8 uker. Når barnet/ungdommen kan begynne med  for eksempel kontaktsport, skiskjøring og riding igjen, må vurderes i hvert enkelte tilfelle.

Oppfølging

De fleste trenger ikke formell kontroll etter utskrivelse. Foresatte må kontakte sykehuset direkte ved tegn på komplikasjoner etter utskrivelse.

Kontakt

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Kristiansand
Telefon
03738
Barne- og ungdomsmedisinsk ekspedisjon: 38 07 40 10 (08-15) Gjelder det endring av time på poliklinikken: 38 07 40 40 (telefontid kl 09-11 og 12.30-14) HABU: 38 07 43 95 (08-15)
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Egsveien 100, bygg 5
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 5(Google maps)
Egsveien 100, 4615 Kristiansand
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.