Raskere tilbake

Raskere tilbake er en ordning for pasienter som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Ordningen legger til rette for at arbeidstaker kan komme raskere tilbake til jobb.

Raskere tilbake gjelder ikke for personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Behandlingen fullføres selv om sykepengeperioden opphører etter at pasienten er tatt inn i ordningen. Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten. Pasienten betaler egenandel inntil grensen for frikort.

Henvisning
Vi vurderer henvisningen og gjennomfører undersøkelse og behandling så raskt som mulig. Det gjøres oppmerksom på at pasientene ved raskere tilbake ikke skal fortrenge andre pasienter på venteliste. Det er etablert ekstra kapasitet for å håndtere disse pasientene raskere.

Avdelingene ved sykehuset har også mulighet til selv å identifisere pasienter i målgruppen sykmeldte/i fare for sykmelding i sine ventelister/henvisninger, og ta med pasientene i ordningen.  

Dersom det er spørsmål om ordningen, kontakt prosjektkoordinator for raskere tilbake:
Bente Sandvik Kile
Mobil: 915 24 701

Raskere tilbake tilbud fra Sørlandet sykehus og NAV

Helse Sør-Øst - Raskere tilbake tilbud

Ventetider Raskere tilbake-tilbud

Avtaler med private