Rehabilitering - funksjonsvurdering, Kristiansand

Spesialisert rehabilitering

 

Under oppholdet vil din fysiske og kognitive funksjon bli vurdert. Vi kartlegger også ditt transportbehov. Personer som kun har  behov for en praktisk kjøreprøve, skal henvises trafikkstasjonene.

 

Innledning

 

Dette vurderingsoppholdet er for personer med kognitive og/eller fysiske utfall, som følge av nyoppstått eller en medfødt tilstand i sentralnervesystemet, for eksempel etter

 • traumatisk hjerneskade
 • hjerneslag
 • multippel sklerose (MS)
 • cerebral parese (CP)
 • ryggmargsskade
 • Parkinsons sykdom

Vi kan gjøre en  spesialisert  tverrfaglig vurdering av personer med

 • lettere former for psykisk utviklingshemming
 • Aspergers syndrom
 • ADHD

som ønsker å starte førerkortopplæring.

Du kan også bli henvist for fornyet vurdering (på oppdrag fra Fylkesmannen), hvis det er behov for tverrfaglig, spesialisert vurdering.  

Vi tilbyr også polikliniske vurderinger av transportbehov for samme pasientgrupper, når det ikke er  behov for en kompleks vurdering over flere dager.

Personer som kun har behov for en praktisk kjøreprøve, skal henvises trafikkstasjonene.

Dette oppholdet er hovedsakelig vurdering av pasientens behov for transport. Det tverrfaglige teamet kartlegger din fysiske/ kognitiv funksjon og ditt behov for hjelp i forbindelse med transport. Det kan være vurdering av tilpasning av bil, vurdering av behov for TT kort, vurdering av behov for følge eller andre hjelpetiltak. Dette programmet inkluderer også førerkortvurdering ut fra helsekrav.

Henvisning og vurdering

 

Din fastlege eller en spesialist kan henvise. Henvisningen skal inneholde informasjon om problemstillinger, sykehistorie, yrkes- og trygdestatus, kliniske funn, behov for hjelp i daglige aktiviteter og informasjon om medikamenter.

Oppholdet egner seg ikke for personer med pågående alvorlig psykiatrisk lidelse og/eller rusavhengighet.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

 

Ta med ved innleggelse

 • Dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger
 • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.
 • Nødvendig medisinsk utstyr (f.eks kateter, stomiutstyr)
 • Trenings- og badetøy
 • Nødvendige hjelpemidler

Vi trenger informasjon om

 • Du har behov for spesialkost eller tolk. Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse.
 • Du har behov for spesielle hjelpemidler som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol.

Medisiner

Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Kontakt fastlegen din i forkant av oppholdet slik at han/hun sender deg din medisinliste.

Ta også med de medisinene du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet. Medisinene leveres sykepleier ved innleggelse.

Ved kortere innleggelse kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medisiner. Medisiner i gruppene A og B vil likevel alltid måtte leveres sykepleier og bruken kontrolleres.

2. Under

 

Målet med oppholdet er funksjonsvurdering med vekt på transportbehov inkludert en vurdering av din evne til å kjøre bil.

Under oppholdet anbefaler og tilbyr vi ulike rehabiliteringstiltak. Vi tar også kontakt med aktuelle samarbeidspartnere når det er behov for oppfølging.

Under oppholdet vil din fysiske og kognitive funksjon bli vurdert. Hovedmålet er å kartlegge og vurdere din mulighet for deltakelse i jobb, familie, sosiale sammenhenger og andre ulike aktiviteter. Inkludert i oppholdet er en kartlegging av transportbehov.

Kartleggingen utføres av et tverrfaglig team som består av lege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og eventuelt med kjørelærer.

Vi oppfordrer deg  til å benytte muligheten til egentrening, og at du deltar i gruppeaktiviteter.

 

3. Etter

 

Etter utskrivning får du og din fastlege/henvisende instans tilsendt epikrise og tverrfaglig rapport.

Vær oppmerksom

 

Kontakt

Spesialisert rehabilitering
Telefon
38 14 93 00
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Bispegra 40
Besøksadresse
Bispegra 40(Google maps)
Bispegra 40, 4632 Kristiansand
mandag 38 14 93 00
fredag 38 14 93 00
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Besøkstider

​Besøkstidene varierer ved de ulike avdelingene. Sjekk stedet du har fått time for nærmere informasjon.

Endring/avbestille time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.

Parkering Bispegra

Stor parkeringsplass på forsiden. Gratis parkering for våre pasienter.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning.

Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 03738

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.