Tverrfaglig nakkerehabilitering, Cervis

Behandlingsprogram, Fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)

Smerter i nakken kan ha ulike årsaker. I de fleste tilfeller kan vi ikke slå nøyaktig fast hvor smertene kommer fra, eller hvordan de oppstår. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke. Det gjøres en vurdering av årsaker til nakkesmertene og en grundig vurdering om det er behov for en annen utredning, om det er aktuelt med kirurgisk behandling, eller om rehabilitering skal tilbys.

Henvisning og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasientene med langvarige nakkesmerter skal starte behandling innen 4-12 uker etter første polikliniske kontakt ved sykehuset. Legen vurderer om du trenger raskere behandling. For enkelte tilstander er det noe lengre ventetid.

1. Utredning

Fra henvisningen mottas til du får innkalling til poliklinisk konsultasjon hos lege/tverrfaglig team, tar det maks 10 dager (gjelder fra 1.nov.2015). Du får da tildelt en time innen 8-12 uker. For enkelte tilstander er det noe lengre ventetid. Alle som skal inn til en poliklinisk konsultasjon for nakkesmerter, vil få tilsendt et samtykkeskjema i forkant og vil bli forespurt om å svare på et spørreskjema ved oppmøte.

Se informasjon om Norsk Nakke- og Ryggregister på deres nettside.


Er du henvist for langvarige nakkeplager blir grundig utredet for dine plager ved den første polikliniske konsultasjonen hos lege. Ved behov gjøres utredningen tverrfaglig. En sentral del av konsultasjonen innebærer å avdekke om nakkesmertene kan karakteriserer som uspesifikke plager, om det foreligger irritasjon av nerverøtter eller om annen og alvorligere sykdom ligger bak. For å avdekke dette er både din beskrivelse av smertene sammen med en rekke kliniske undersøkelser nyttig. Valg av undersøkelser gjøres ut ifra hvilke symptomer du beskriver. Lege/tverrfaglig team kartlegger også din oppfatning om egne nakkesmerter, hva som påvirker smertene og hvilke konsekvenser smertene har i pasientens hverdagsliv. Gjennom samtale med deg og en grundig klinisk undersøkelse, vil lege/tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaksfaktorer og vedlikeholdene faktorer knyttet til dine smerter. Du får informasjon om betydningen av den medisinske vurderingen som gjøres, får en kort innføring i nakkens oppbygning og funksjon og får informasjon og råd om hva du bør gjøre videre. 

For mange er en poliklinisk konsultasjon som beskrevet ovenfor tilstrekkelig både som utredning og behandling. Dersom det vurderes dit at pasienten kan nyttiggjøre seg deltakelse i «Cervis», og du er motivert for dette, settes du opp på venteliste til deltakelse i «Cervis». Tiden fra den første polikliniske konsultasjonen til oppstart i «Cervis» er 4-12 uker.

2. Behandling

«Cervis» er et gruppebasert rehabiliteringstilbud som går over 3 uker. Det inneholder daglig trening og undervisning mellom kl. 9.00 – 14.00 i 2 uker, avbrutt av en hjemmeuke for utprøving av kunnskap og erfaringer fra uke 1. Det er ca 10 deltakere i hver gruppe. Det jobbes ut fra en helhetlig tankegang hvor fysiske, psykiske og sosiale faktorer henger sammen og kan påvirke hverandre gjensidig. Det kreves ingen forberedelser i forkant av deltakelse på Cervis.

Fysioterapeut, lege og sosionom jobber tverrfaglig og er tilgjengelig for deltakerne under hele rehabiliteringsperioden. Styrken i tverrfagligheten er blant annet at teamet kan følge opp ulike sentrale faktorer knyttet til langvarige nakkesmerter. Det vil foregå individuelle samtaler med lege og sosionom underveis. Fysioterapeutene følger gruppa tett, både i aktivitetstimer og gruppesamtaler.

En viktig forutsetning for å kunne lykkes med rehabiliteringen, er at du får trygghet gjennom forståelse og kunnskap om nakken. Det undervises blant annet omkring nakkens oppbygning og funksjon, mulige smerteårsaker, utsiktene til bedring og behandlingsmetoder. Livsstil, livskvalitet, forholdene på arbeidsplassen, grad av smerte/funksjon og hvordan du forholder seg til smerte, er andre viktige faktorer som berøres i «Cervis». I aktivitetstimene introduseres deltakerne for en rekke ulike aktiviteter, øvelser og arenaer for trening/fysisk aktivitet. Et hovedmål er at du selv tar ansvar for egen helse og livssituasjon. I løpet av rehabiliteringsukene utfordres du på å utarbeide individuelle målsetninger og en plan for veien videre. Teamet ved poliklinikken veileder og støtter deg i denne prosessen.

Mer om smerter i nakken

Nakkesmerter er vanlig og er angitt med en forekomst hos 30-50 % av den voksne befolkningen i løpet av ett år. Til enhver tid vil 9 % av menn og 12 % av kvinner ha plager som er lokalisert fra nakken.
Smerter i nakken kan ha ulike årsaker. I de fleste tilfeller kan vi ikke slå nøyaktig fast hvor smertene kommer fra eller hvordan de oppstår. Det er flere strukturer i og rundt ryggsøylen som kan gi opphav til smerter. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke. Som oftest dreier det seg heldigvis om helt ufarlige tilstander. Det kan imidlertid gjøre svært vondt. Musklene kan ”knyte seg” og det føles som om de står i krampe. Noen ganger kan det være prolaps som irriterer en nerverot. Andre ganger kan selve nerverotkanalen være for trang, slik at nerveroten irriteres. I sjeldne tilfeller kan det være annen og alvorligere sykdom som ligger bak, infeksjoner, revmatisk betennelsessykdom eller kreft.

Mer informasjon om rygg/nakkeplager

www.formi.no

Ordforklaringer

 • Uspesifikke nakkeplager = kan ikke med sikkerhet fastslå årsaken til plagene
 • Mellomvirvelskive = som en støtdemper mellom hver ryggvirvel. Består av brusk med et mykt geléaktig materiale i midten
 • Prolaps = en liten del av gelémassen i midten av mellomvirvelskivene er kommet ut (utposning av mellomvirvelskiven)
 • Tverrfaglig = Flere yrkesgrupper samarbeider for å ivareta pasienten som helhet
 • Rehabilitering = Helsetjeneste som har til formål å bidra til gjenvinning av fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er redusert/tapt på grunn av sykdom eller skade.
 • Langvarige plager = smerter som har vart over 3 måneder
 • Lege i fysikalsk medisin = spesialisert seg på sykdommer, skader og funksjonssvikt i skjelett og muskler
 • Lege i nevrokirurgi = lege med spesialisering i å operere i hjerne, nervesystem og ryggmarg
 • Lege i ortopedi= lege med spesialisering i å operere ved sykdommer og skader i muskler og skjelett
 • Radiolog = røntgenlege, jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd
 • Fysioterapeut = behandler mennesker med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet
 • Sosionom = kjenner til lover og forskrifter i samfunnet og til samhandlingen mellom mennesker. Sosionomen skal gi bistand til mennesker i samhandling med systemer i samfunnet
 • Merkantilt personell = tar seg av den administrative og praktiske tilretteleggingen av våre arbeidsoppgaver ved avdelingen / sekretæroppgaver

3. Oppfølging

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)
Telefon
38149300
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Bispegra 40
Besøksadresse
Bispegra 40(Google maps)
Bispegra 40, 4632 Kristiansand
mandag 38 14 93 00
fredag 38 14 93 00
E-post

Praktisk informasjon

Besøkstider

​Besøkstidene varierer ved de ulike avdelingene. Sjekk avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Endring/avbestille time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 03738

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.