Koronaviruset

På denne siden finner du informasjon om koronaviruset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt eller student, leder eller samarbeidende helsepersonell. Denne siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

​Har du spørsmål om koronaviruset? Sjekk nettsiden til fhi.no. Finner du ikke svar på det du lurer på der kan du ringe helsedirektoratets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Har du timeavtale ved sykehuset og tror du kan være smittet? Ta kontakt med avdelingen du skal til før du kommer på sykehuset. Sykehusets sentralbordnummer: 90 61 06 00.

Informasjon til pasienter og besøkende - oppdatert 22. oktober


Har du timeavtale på sykehuset?
Ta kontakt med avdelingen der du har time før du kommer på sykehuset, hvis du nylig har vært på reise utenfor Norge, har forkjølelsessymptomer eller har hatt nær kontakt med en person med påvist koronasmitte. Dette gjelder alle pasienter ved Sørlandet sykehus.

Til deg som har timeavtale ved Sørlandet sykehus

Adgangskontroll
Nå du kommer til sykehuset blir du møtt av vekter eller annet helsepersonell ved inngangen. De vil stille deg noen spørsmål om helsetilstanden din. Dette gjør vi for å gjøre riktige tiltak for din behandling ved sykehuset.

Derfor møter du vekter ved inngangen til sykehuset

Har du vært utenfor Norges grenser?
Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til innlagte pasienter på sykehuset eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel.

Oppdaterte besøksrutiner

Besøk på sykehuset
Dersom du ønsker å besøke sykehuset må du kontakte avdelingen du ønsker å besøke for å avtale dette på forhånd.

Besøk på sykehuset
Teststasjon for pasienter
Sykehuset tester enkelte pasientgrupper som skal til behandling på sykehuset.

Test av pasienter

Sjekk koronasvaret ditt på helsenorge.no
Du kan selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet. Du kan også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig.

Se prøvesvar, helsenorge.no
Har du vært smittet med Covid-19?
Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke. Vil du gi blod? Givning skjer i Arendal og Kristiansand.

Koronainfeksjon og blodgiving
Vil du delta i korona-studie?
Sykehuset ønsker mer kunnskap om immunitet, senvirkninger av infeksjonen og hvilke faktorer som kan gi økt risiko for smitte.

COVITA forskningsstudie om koronaviruset


Undersøkelse og behandling ved koronavirus
Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom. Her kan du lese om hvordan vi undersøker og generelt behandler luftveisinfeksjonen.

Koronavirus - Covid 19

Ofte stilte spørsmål fra våre pasienter
Mange lurer på om sykehuset er stengt og om de kan møte til avtalt time. Her får du svar på de spørsmålene pasientene våre spør mest om.

Ofte stilte spørsmål og svar


Midlertidig rettighetsendring i pasientreiser
Som følge av koronaviruset, oppfordres pasienter som kan kjøre selv eller bli kjørt, til å gjøre dette, og søke om dekning av bil med tilleggsutgifter etterpå.
Pasientreiser


Informasjon til deg som voksen

Vi har samlet informasjon til deg som får tanker som gjør deg redd som følge av situasjonen med koronaviruset.
Informasjon til deg som voksen
Informasjon til personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter
Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre. Les våre råd.

Info til personer med rusmiddelbruk

Ta telefonen når vi ringer
Sykehuset trenger ofte å komme i kontakt med pasienter per telefon, for å gi viktige beskjeder, booke om timer, osv. Vi ringer fra ulike nummer og legger igjen beskjed dersom vi ikke får svar (hvis det er mulighet for det).

Øyeblikkelig hjelp
Sykehuset har alltid kapasitet til øyeblikkelig hjelp. Alle som trenger sykehustjenester skal få det. De som har symptomer på koronasmitte, men trenger behandling ved sykehuset vil tas imot, men vi må få beskjed om symptomene før du ankommer sykehuset. Dette for at vi skal kunne legge til rette for en trygg behandling.

Hva skal jeg gjøre for å forhindre smitte?
Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det.

Les mer på helsenorge.no

Informasjon til barn og unge

Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre på denne siden.

Informasjon til barn og unge

Informasjon til gravide og fødende

Skal du snart føde? Du finner oppdatert informasjon fra Kvinneklinikken her:Åpner for far/partner kan være med på barsel- og nyfødtavdelingen i KristiansandÅpner for far/partner kan være med på barsel i Arendal og FlekkefjordInformasjon til fødende
Du finner også råd til gravide, barn og unge på:
Folkehelseinstituttet

Informasjon til deg som voksen

Vi har samlet informasjon til deg som får tanker som gjør deg redd som følge av situasjonen med koronaviruset.

Informasjon til deg som voksen

Information in other languages

Norwegian authorities have prepared information in a number of languages. You can find this on the following pages:

Helsenorge/Health Norway:
Informasjon om korona på andre språk
Information about coronaviurs in other languages

Folkehelseinstituttet/The Norwegian Institute of Public Health:
Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på ulike språk
Brochures and videos about coronavirus, home quarantine and home isolation

Video with information in different languages

Informasjon til ansatte ved Sørlandet sykehus - oppdatert 12. oktober


Kan jeg møte på jobb?
Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. Sjekklisten blir oppdatert og det gjøres daglig vurdering på hvem som kan møte på jobb.

Se sjekkliste


Teststasjoner for ansatte

Sørlandet sykehus har satt opp egne stasjoner for prøvetaking av ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tungpust). Se lenke under for kontaktinformasjon og åpningstider.
Teststasjon for ansatte


Ansatte skal registrere status
Det er besluttet at ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer skal registrere status elektronisk hver dag.
Registrer status

Fraråder ansatte å reise utenlands – uansett land
Fra mandag 10. august må alle ansatte som har vært utenfor Norges grenser teste seg for covid-19, og gå med munnbind i ti dager selv om testene er negative. Fraråder ansatte å reise utenlands


Tilbud om psykososial støtte til medarbeidere

Sykehuset tilbyr ulike former for støtte til medarbeidere som er smittet, sitter i karantene eller som på annen måte har behov for psykososial støtte i forbindelse med koronautbruddet. Psykososial støtte til medarbeidere

Jobber du hjemmefra?
Du finner påloggingsinformasjon og relevante lenker her.

Jobbe hjemmefra

Informasjon til media

Vi oppdaterer daglig om korona-situasjonen i Sørlandet sykehus.
Oppdaterte tall på innlagte med koronasmitte og mistenkt koronasmitte og tall knyttet til prøvetaking finner du her:
Status Covid-19

Mediakontakt:
Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen: 905 06 133

Om personvern
Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.
Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Informasjon til blodgivere

Kjære blodgiver! Blodbanken trenger deg nå. Vi ber friske givere møte til avtalt tid. Sammen skal vi sørge for blodberedskapen. Er du i tvil om du kan gi blod med tanke på smitte? Kontakt din blodbank! Eller se kriteriene her

 

Aktuelt

Fant du det du lette etter?