Unngå risiko, ikke ta ferie i utlandet nå

Smittesituasjonen endres raskt. De «grønne» landene kan fort bli «røde», og de som kommer tilbake fra ferie risikerer testing og  karantene. Velger du å feriere i utlandet, gjør deg kjent med SSHFs retningslinjer før du reiser og før du møter på jobb etter ferien.

Disse retningslinjene gjelder for koronaviruset og oppdateres fortløpende:

Kan ansatte gå på jobb

Prøvetaking og testing av ansatte

Her er en oppsummering

Myndighetens reiseråd som har vært gjeldende fra 15. juli, har ligget til grunn for de fire regionale helseforetakenes anbefalinger for helsepersonells ferie-/fritidsreiser.

På bakgrunn av disse har SSHF utarbeidet egne retningslinjer. Det er viktig lesning for medarbeidere som vurderer ferie utenfor Norge.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Dette er også bakgrunnen for SSHFs retningslinjer

 1. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («grønne» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Alle ansatte må nøye vurdere både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
  Oppdatert informasjon om hvilke land/områder som er «grønne» og "røde"
 2. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom du likevel mener at du har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder. 
 3. Hvis du velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, må du på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager. 
 4. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må du gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Som hovedregel gjelder dette også dersom landet/området man kommer fra har endret status fra «grønt» til «rødt» under oppholdet. 
 5. Hvis du får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal du testes for covid-19 og holde deg hjemme til du er symptomfri. Testing skal gjennomføres selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte. 
 6. Du må informere din leder dersom du har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» land/områder) i løpet av siste 10 dager før du skal tilbake i jobb.
  De første 10 dagene etter hjemkomst skal du bruke munnbind på jobb. Du skal  testes for covid-19 så raskt som mulig. Du skal testes igjen 3-5 dager etter første test.
  Dette gjelder ved hjemkomst fra alle "grønne" land etter 24. juli, med unntak av Danmark, Island og Finland.


FHI understreker følgende:

Tiltak og restriksjoner for å hindre smitte av covid-19 er innført i mange land, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og før reiser til utlandet bør man ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens man er på reise. Som ledd i forberedelsene bør du sjekke lokale myndigheters råd dit du skal, hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

 

FHI gir også noen praktiske råd om forberedelse av utenlandsreiser

Før reisen bør du bl.a. vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til. 
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen. 
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen.

 

Helsedirektoratet påpeker følgende om utenlandsreiser:

Reiser man gjennom eller mellomlander i land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt), så medfører det karanteneplikt fra det tidspunkt man forlater det aktuelle landet/området.

Fant du det du lette etter?