Covid-19 smittekontroll pasient

Har du nyoppstått hoste? 
​Har du nyoppstått tung pust? 
Har du nyoppstått feber? 
Har du nyoppstått tap av smak- eller luktesans? 
Har du nyoppstått sår hals? 
​Kommer du fra en bosituasjon hvor det er påvist covid‑19? 
​Har du hatt nærkontakt med en person med påvist covid‑19? 
​Har du vært utenfor Norge siste 10 døgn? 
​Er du blitt virustestet for covid‑19 de siste 4 dager? 

Resultat:

Jeg har noen  'ja'‑svar 
Jeg har svart 'nei' på alt