Innsyn i egen pasientjournal

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din og få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen. Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal. 

Be om innsyn i egen pasientjournal

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus eller fastlegekontor, skal opprette en pasientjournal.

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Du kan fylle ut skjemaet elektronisk, men du må skrive skjemaet ut og signere for hånd. Skjema med signatur sender du som ordinær brevpost til Sørlandet sykehus, Postboks 416,  4616 Kristiansand.

Fant du det du lette etter?