HELSENORGE

Emosjonsfokusert foreldreveiledning

Et kurs i å forstå, møte og veilede barns emosjonelle vansker, psykiske lidelser og adferdsvansker. Kurset er digitalt som følge av koronapandemien og arrangeres 13. januar og 14. januar.

​Til kurset trenger du følgende:

Emosjonsfokusert foreldreveiledning