Erasmus+prosjekt er nå avsluttet

Klinikk for psykisk helse (KPH) SSHF har deltatt i et toårig europeisk prosjekt (ERASMUS+) som startet vinteren 2019 og ble avsluttet i januar 2022. 

​SSHF hadde ansvaret for utviklingen av produkt IO5 og IO8. 

Målet med prosjektet var å skape en europeisk standard for Peer Workers- det som i Norge innebærer både likepersoner og erfaringskonsulenter. 

Sluttproduktet inneholder blant annet stillingsbeskrivelser, forutsetninger, kompetanse- og oppgaveprofiler. 

Disse standardene er ment å gi et grunnlag for utvikling av kvalifikasjonsmoduler i utdanning og opplæring for erfaringsmedarbeidere i psykososialt arbeid og psykisk helsevern. Andre deltakende land var Tyskland, Nederland, Polen og Hellas. Link til sluttproduktet (IO1 til IO8 på engelsk og IO2 og IO8 på norsk) finner du her​

Les også:

KPH deltar i europeisk prosjekt