Forskning ved SSHF

​Forskning er en av de fire hovedoppgavene til Sørlandet Sykehus i tillegg til pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørendeopplæring. Sørlandet Sykehus er et av de mest forskningsaktive ikke-universitetssykehus i Norge. Aktiv forskning bidrar til bedring av kvaliteten på behandlingstilbudet. Forskningen ved Sørlandet Sykehus er tett integrert med den kliniske delen av virksomheten.


Fant du det du lette etter?