HELSENORGE

Gjennomføring

Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning i SSHF gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

Databehandling

Behandling av data skjer i henhold til godkjent behandlingsgrunnlag. Tilrådingen fra personvernombudet vil si noe om hvordan prosjektet skal behandle personopplysninger og hvordan data kan lagres sikkert.

Prosjektet har ofte planlagt og beskrevet databehandlingen i en melding til personvernombudet, og enten blir den planlagte databehandlingen godkjent, eller så settes en annen type databehandling som vilkår for å gjennomføre prosjektet.

Sikker lagring av data

Sørlandet sykehus har en forskningsserver og en sikker server under etablering for lagring av forskningsdata.

Forskningsserver

På forskningsserver lagres kun pseudonymiserte og anonyme data, det vil si datasett/analysefiler som har blitt rensket for personidentifiserbare data. De personidentifiserbare dataene skal være erstattet med en konstruert ID, for eksempel et løpenummer.

Den såkalte koblingsnøkkelen er en liste som knytter konstruert ID til de direkte personidentifiserbare opplysningene. Koblingsnøkkellister lagres i en egen mappe på sikker server eller i Medinisight.

Sikker server (under implementering)

På sikker server kan direkte personidentifiserbare data lagres. Eksempler på direkte identifiserbare data er fødselsnummer, navn eller mobilnummer. Data som skal lagres på sikker server kan være koblingsnøkler, datainnsamling til et forskningsprosjekt, et medisinsk kvalitetsregister, uttrekk fra journalsystem eller andre rådatafiler med helsedata. Det er god praksis å avidentifisere data, selv om den lagres på sikker server.

Bestilling

​Lagringsområde bestilles fra Sandrine Schuhler Slotten i Forskingsseksjonen.

Området er tilgjengelig på SIKT-nettverket. For å få tilgang til områdene fra annet nettverk, må VPN med Bank-ID brukes. Det er også mulig å få tilgang til områdene gjennom en ekstern arbeidsflate, som ikke krever VPN. Ekstern arbeidsflate kan bestilles fra Sykehuspartner (tjenesten heter «Ekstern portal SSHF»).

Valg av registerløsning

Sørlandet sykehus følger Regional forskningsstøtte i sine anbefalinger for valg av registerløsning.

Ved Sørlandet sykehus er bl.a. følgende løsninger i bruk:

  • Medinisght
  • eReg (ingen nye prosjekter aksepteres)
  • Epidata
  • Nettskjema/TSD
  • Viedoc
  • WebCRF

Ta kontakt med Emile van Gelderen for spørsmål om disse løsninger.


Fant du det du lette etter?