Laboratoriehåndboka

Laboratoriehåndboka er sammen med rekvisisjonene en serviceerklæring mellom Laboratorievirksomheten (LV) i SSHF og rekvirenter. Hensikten med denne er å sikre forutsigbarhet mellom rekvirenter og LV slik at laboratorietjenester blir levert til riktig pasient, til rett tid og med god kvalitet. Laboratorievirksomheten er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer TEST 281.

Til deg som pasient

Svarrutiner

Svartiden kan variere på ulike analyser og undersøkelser. Noen analyseres samme dag, andre må sendes samarbeidende laboratorier.
Laboratoriene gir ikke prøvesvar direkte til deg som pasient. Prøvesvar går til den lege/institusjon som har bestilt analysene. Informasjon om prøvesvarene får du fra legen som kjenner din medisinske historie, og kan se svarene i sammenheng med denne.
De vanligste biokjemiske- og immunologiske analysene vil bli analysert, vurdert og besvart samme eller påfølgende virkedag som prøven mottas. Enkelte analyser utføres sjeldnere. Svar på mikrobiologiske undersøkelser varierer fra 1-2 dager til 1 uke. Ved Avdeling for patologi varierer svartidene for de forskjellige undersøkelsene fra 1 til 8 uker.

Blodprøve

Hvorfor må vi ta blodprøver?Hva må vi ta hensyn til ved blodprøvetaking? Hva er lurt å tenke på når barn må ta blodprøve?      

Blodet består av bestemte mengder av ulike substanser. Ved sykdom kan mengden av disse substansene endres. Vi kan måle disse endringene og dette kan hjelpe til å stille diagnoser. Underveis i en behandling tar man gjerne flere blodprøver for å følge forandringene av mengden substanser over tid. Prøvesvarene vil bli sendt til din lege. Blodprøvene ved våre laboratorier blir tatt av bioingeniører eller helsesekretærer.
Ulike hensyn
Noen substanser krever at blodprøven tas fastende, dette skal du få beskjed om av din lege.  Unngå sterk fysisk aktivitet før prøvetakingen. Noen substanser skal behandles på bestemte måter og dette medfører at blodprøven må tas på laboratorienes poliklinikker. Alle belastningsundersølelser må avtales med laboratoriet på forhånd.

Blodprøvetaking av barn       
Det er viktig at foreldre/foresatte prater åpent og ærlig med barnet på forhånd om prøvetakingen og hva som skal skje. Vår erfaring er at det å holdes fast er like skremmende som selve prøvetakingen. Det er viktig at de som er med barnet er rolige under hele prosessen. Det gjør situasjonen mye lettere for barnet, seg selv og prøvetaker. Ved blodprøvetaking av barn er det viktig at armen holdes stille, dette øker sjansen for en vellykket prøvetaking og derfor er vi ofte to prøvetakere. Unngå å fortelle at det ”ikke gjør vondt”. Vi kan ikke garantere at blodprøvetakingen blir smertefri. En fin hjelp er bedøvelseskrem som kjøpes på apoteket og settes på minst en time før prøvetakingen. Noen ganger kan prøvetaking av barn være vanskelig slik at det kreves flere forsøk.
 
Åpningstider for blodprøvetaking, avdeling for Medisinsk biokjemi/ Laboratoriet

Kristiansand:
Sentral poliklinikk for blodprøvetaking: 07.45 – 15.00 (mandag – fredag).
Trekk kølapp, sitt ned og vent, følg med på nummervisning.
Poliklinikk for blodprøvetaking ved Senter for kreftbehandling: 08.00 – 15.00 (mandag – fredag).

Arendal:
Poliklinikk for blodprøvetaking: 08.00 - 15.00 (mandag – fredag).

Flekkefjord:
Poliklinikk for blodprøvetaking: 08.00 - 15.00 (mandag – fredag).


Test deg
Sykehuset har også et tilbud som heter "Test deg" i Kristiansand.
Rask, anonym og gratis HIV-test + andre seksuelt overførbare infeksjoner.
Åpningstid: onsdager kl. 16 – 19. Telefon: 90 14 00 91.

Glukosebelastning

Glukosebelasting - Informasjon til pasient, SSHF

Sædprøver

Sædanalyse - informasjon til pasienter og rekvirenter

Urinprøver

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk biokjemi

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi

Undersøkelser som utføres ved Avd. for patologi

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk biokjemi

Her finner du informasjon om urinprøver som skal analyseres på laboratoriet ved Avdeling for Medisinsk biokjemi. Vi analyserer stiks, mikroskopi, natrium, kalium, totalprotein, elektroforese med mer. Vi har her beskrevet hvordan du skal ta urinprøve til disse analysene, hvordan prøven skal oppbevares og hvor lenge den er holdbar. Du kan finne informasjon i analyseregisteret vårt om hver enkelt analyse.

Medisinsk biokjemi videresender også prøver til andre laboratorier. Dette gjelder for eksempel prøver til analysene porfyrin, oksalat, katekolaminer, katekolaminmetabolitter, 5HIAA, jod, metabolsk screening med mer.

Prøveglass:
Til de vanligste analyser skal urinprøven være uten tilsetningsstoffer. Prøveglasset må være helt rent. (helst ny).

prøveglass_medbio.jpg 
Bilde 1: Prøveglass uten tilsetning. Disse prøveglassene har ingen tilsetningsstoffer og brukes til de fleste analysene på Avdeling for Medisinsk biokjemi. Foto: Bente Karin Urdal Vinje

Prøveglasset må være merket med hele navnet ditt, fødselsnummer, samt dato og klokkeslett for når prøven er tatt.

Prøvetaking
Morgenurin, vaskeprøve og midtstråleurin anbefales til de fleste analyser. Hvis det ikke er mulig å få tatt morgenurin, må du ta en prøve når urinen har vært i blæren i minimum 4 timer.

Prøvemengde
10 ml urin (minimum) holder til de fleste analyser (til elektroforese må vi imidlertid ha minst 20 ml urin).

Oppbevaring/holdbarhet
For et mest mulig korrekt resultat bør urin undersøkes umiddelbart. Prøvekvaliteten forringes ved oppbevaring. Men, i mange tilfeller er det ikke praktisk mulig. For de fleste analyser vil det være best hvis prøven står i kjøleskap før analyse. Analyser som krever spesielle forhold er blant annet oksalat, porfobilinogen/ porfyrin, urinsyre og metabolsk screening.

Døgnurin
Korrekt samling er viktig. All urin som produseres i 24 timer skal med.
Samlingen begynner med tom blære, dvs. du tisser i toalettet. Dette klokkeslettet må du notere. All urin som produseres i de neste 24 timene skal med i samlingen. Samlingen avsluttes neste dag på samme klokkeslett som den begynte dagen før. Denne urinen skal med i samlingen. Dette klokkeslettet noteres også.
Til noen analyser må syre/ lut være i beholderen før urinsamlingen begynner, til andre analyser må dette tilsettes raskt etter at samlingen er ferdig. Se analyseregister for hvilke analyser dette gjelder.

 døgnurinbeholder.jpg
Bilde 2: Samlebeholder urin. Disse brukes når det skal samles urin i 24 timer. Samlebeholderen med grønn kork inneholder også en liten flaske med syre som skal brukes til noen analyser. Foto: Bente Karin Urdal Vinje

 

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi

Her finner du informasjon om rett prøvetaking, identifikasjon/merking, oppbevaring av og holdbarhet på urinprøver til mikrobiologiske undersøkelser. Ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi utføres bakteriologisk dyrkning, Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium i urin. For mer informasjon, se vårt analyseregister.

Prøveglass
Urinprøver til bakteriologisk dyrkning skal sendes inn på glass med rød kork. Prøver til Chlamydia/Mycoplasma-PCR skal tas på Cobas spesialmedium med gul kork.

prøveglass medmik urin.jpg   
Bilde 3, 4 og 5: Prøveglass til mikrobiologiske undersøkelser. Fra venstre: Prøveglass til bakteriologisk dyrkning m/borsyre, sterilt prøveglass uten tilsetning 30 mL og to typer Cobas® PCR Media til Chlamydia/Mycoplasma-PCR (pensel-kit og urin-kit). Foto: Hilde Strand Børresen

Prøvetaking
Urinen bør ha stått i blæren 4 timer for å gi et representativt bilde av bakterieinnholdet. Morgenurin gir det beste resultat. Prøvebeholderen må være korrekt merket med navn og fødselsnummer (11 siffer), samt dato for prøvetaking.

Urinprøve til bakteriologisk dyrkning:
Det er viktig at glasset fylles til avmerket linje for å få riktig blandingsforhold mellom urin og borsyre. Er det ikke nok urin, så tøm ut noe av borsyren og skriv på prøveglasset at borsyre er helt ut.

Urinprøve til Chlamydia/Mycoplasma:
Det er viktig at prøveglasset ikke fylles helt opp, men at mengden urin er mellom de to avmerkede linjene på prøveglasset. 

Oppbevaring/holdbarhet
For informasjon om oppbevaring og holdbarhet for urinprøver til mikrobiologiske undersøkelser, trykk her

Undersøkelser som utføres ved Avd. for patologi

Her finner du informasjon om rett prøvetaking, identifikasjon/merking, oppbevaring av og holdbarhet på urinprøver til cytologisk undersøkelse ved Avdeling for patologi.

prøveglass patologi.jpg 

Bilde 6: Prøveglass uten tilsetning 30 mL. Benyttes til cytologisk undersøkelse. Foto: Grete von der Ohe.

Prøvetaking
Urinen skal tas i prøveglass uten tilsetning 30 mL hvit kork, se bilde 6 over. Det skal tas prøver tre påfølgende dager. Det skal ikke være morgenurin på grunn av celledegenerasjon. Prøveglasset skal merkes med navn og fødselsdato, samt nr. 1,2 og 3.

Prøvebehandling
Prøven fikseres med like deler 50 % alkohol og urin.

Oppbevaring
Prøvene oppbevares i kjøleskap før de sendes samlet med en utfylt remisse per prøveglass til cytologisk enhet, eventuelt til rekvirerende lege.

Ordforklaringer

Morgenurin:
Dette er den første urinen du later om morgenen. Du skal ha tilbrakt natten liggende og prøven tas før frokost og fysisk aktivitet. Det må minst ha gått 4 timer siden forrige vannlating.

Vaskeprøve:
Prøven tas etter normal rengjøring av kjønnsområdene, men unngå bruk av såpe. Når prøven tas skal kjønnslepper holdes fra hverandre (kvinner) og forhuden trekkes tilbake (menn).

Midtstråleurin:
Dette er en urinprøve som tas midt i strålen. Første og siste porsjon går i toalettet.

Rusmiddeltesting i urin - prøvetaking, SSHF

Kortisol i spytt

Samling av spytt til kortisol, Laboratorievirksomheten SSHF

Analyser og undersøkelser

Vis alle analyser og undersøkelser

MSIS - Meldepliktig sykdom (NY)

Elektronisk bestilling av prøver til laboratoriene

Elektroniske henvisninger og rekvirering av prøver til Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF)

SSHF tilbyr:
- elektroniske henvisninger til radiologi
- rekvirering av laboratorieprøver
Løsningen heter IHR – Interaktiv henvisning og rekvirering. IHR programmet er integrert med journalsystemene Infodoc Plenario, CGM journal og System X.
SSHF bistår med:
- installasjon av programmet
- opplæring ved oppstart
- utplassering av etikettskrivere og etiketter til merking av prøve
- brukerstøtte ( tlf: 90 06 72 11)
Etiketter bestilles sammen med annet prøvetakingsutstyr fra SSHF. Papirrekvisisjoner og papirhenvisninger er ikke nødvendig ved bruk av IHR.
Legekontorer som ønsker informasjon eller vurderer å starte med IHR, bes om å kontakte brukerstøtte IHR på tlf: 90 06 72 11.


Åpningstider og kontaktinformasjon

Kontakt oss gjerne på postmottak@sshf.no dersom du har spørsmål eller trenger informasjon fra laboratorieavdelingene.​

Sted og åpningstider
​ÅpningstiderTelefon
​ArendalEkspedisjon​​08.00 - 16.00​37 01 42 94
Poliklinikk / prøvetakning​​08.00 - 15.00
​Flekkefjord​Ekspedisjon​08.00 - 15.00​38 32 71 70
​Poliklinikk / prøvetakning​​08.00 - 15.00
​Kristiansand​Medisinsk biokjemi eksp.​08.00 - 15.30​38 07 34 50
Poliklinikk / prøvetakning​​07.45 - 15.00
​Medisinsk mikrobiologi​08.00 - 15.3038 07 34 90​
Immunologi og transfusjonsmedisin​​07.30 - 15.00​38 07 34 82

​Patologi

​08.00 - 15.30

​38 07 30 72

Det finnes ingen erstatning for blod. Selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis.

Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring. De er avhengige av hjelp fra blodgivere. Ønsker du å bidra? For å kunne gi blod må du:

  • være mellom 18 og 65 år
  • føle deg helt frisk
  • veie over 50 kg
  •  ikke være i risikogruppe for HIV, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod

Du kan finne mer informasjon, og melde deg som blodgiver her:

Giblod.no

Se film om å gi blod ved Sørlandet sykehus

Hvor finner du oss?

Kristiansand / Mandal
Telefon: 38 07 34 82 / 38 07 34 84 (man - fre, kl 0730 - 1500)

Epost: blodbanken.kristiansand@sshf.no

Kristiansand: Blodbanken ligger i 2.etg i sykehusets hovedbygg. Ta heis A vis à vis informasjonen.

Mandal: Blodbanken ligger i 1.etasje på "Mandal sykehus". 

Åpningstider for tapping:
​Kristiansand: Mandag til fredag​07:30 til 13:30
​Mandal: Tirsdag​07:30 til 13:00

Endringer kan forekomme, ta kontakt for avtale.

Parkering

Kristiansand: Blodgivere har rett til å parkere på alle avgiftsbelagte parkeringsplasser på sykehusets område. Parkeringslappen tas med til blodbanken og registreres etter tapping av blodbankens personale. Parkeringslappen er gyldig 30 minutter etter registrering.

Mandal: Blodgivere kan parkere gratis utenfor sykehuset på oppmerkede plasser eller på parkeringsplass ved kirken. Utlegg for parkering i parkeringshus (1 time på plan 3) refunderes med kr 10,- i blodbanken.

Adresse

Blodbanken
Sørlandet sykehus HF Kristiansand
Egsveien 100, Postboks 416
4604 Kristiansand

Arendal

Blodbanken finner du sammen med laboratorieavdelingen i 3.etg i A-fløyen, samme fløy som hovedinngangen.

Tlf: 37 01 42 94 (man - fre, kl 08:00 - 15:30)

Epost: blodbanken.arendal@sshf.no

Åpningstider:
​Mandag, tirsdag og torsdag​08:00 til 14:00
​Onsdag​14:30 til 20:00
​Fredag​08:00 til 10:30

I skolens sommerferie har vi ikke kveldstapping på onsdager, men vanlig åpningstid fra 08:00 - 14:00. Endringer kan forekomme, husk timebestilling!

Vi har ikke timeavtaler kl 11:00, 11:30, 17:30 og 18:00.

Parkering

Blodgivere kan parkere gratis med blodbankens parkeringskort på alle avgiftsbelagte parkeringsplasser på sykehusets område, samt på blodbankens egen parkeringsplass (Lilla områder, samt P-hus, se bilde under).  I tillegg kan parkeringshuset benyttes – ta med parkeringslappen til blodbanken for stempling.


Kart over blodbanken i Arendal
Adresse

Blodbanken
Sørlandet sykehus HF Arendal
Postboks 783, Stoa
4809 Arendal

Flekkefjord

Blodbanken finner du sammen med medisinsk-biokjemisk avdeling i 1.etg.

Telefon: 38 32 71 72 / 38 32 71 71 (man - tors, 0730 - 15:00)

Epost: blodbanken.flekkefjord@sshf.no

Åpningstider
​Mandag til torsdag​08:00 til 13:30

Parkering

Blodgivere har adgang til parkering i bakgården ved akuttmottaket. Husk å hente parkeringsbevis i ekspedisjonen i akuttmottaket.

Adresse

Blodbanken
Sørlandet sykehus HF Flekkefjord
Engvald Hansensvei 6
4400 Flekkefjord


Bestilling av forbruksmateriell til prøver som sendes laboratorieavdelingene

Bestillingsskjemaet er likt for alle laboratoriene i SSHF og sendes til det laboratoriet som bestiller geografisk tilhører.

Bestillingsskjema kan du laste ned her
(Velg avbryt/Cancel dersom du får opp et påloggingsvindu).

Vær oppmerksom på at prøvetakingsrør og kanyler er datostemplet. Bruk av utstyr der datoen er utløpt kan gi feil.

Annet nødvendig utstyr må legekontoret skaffe selv direkte fra leverandør. Ta gjerne kontakt med Noklus-konsulent eller det enkelte laboratorium for veiledning.

 

Forsendelse og transport

Serviceerklæring til våre rekvirenter

Corona statistikk

Positive luftveisagens

Nyheter fra laboratorietjenesten

Fant du det du lette etter?