HELSENORGE

Henvisningsrutiner

Alle henvisninger fra fastlege, avtalespesialist og kommune (sykehjem) skal sendes elektronisk via journalsystemet.

Henvisningsstøtte for fastleger:
Praksisnytt.no

Sykehuset har korte frister for å vurdere henvisninger og svare pasienten med tid for behandling. Med elektronisk henvisning unngår vi tida for vanlig postgang, og vi reduserer samtidig risikoen for å gjøre feil.

For enkelte behandlinger er det lagt ut sjekkliste for hva en må ha med i henvisningen. Denne informasjonen er knyttet til behandlingsinformasjon på våre nettsider.

Søk etter behandlingstilbud ved Sørlandet sykehus

 

 

Fant du det du lette etter?